Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDSOK platné od 1. 4. 2020