Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDSOK platné od 1. 9. 2020