Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDSOK platné od 1. 1. 2021