Pokyny průvodčím – kontrola jízdenek

V souladu s platným Tarifem IDSOK a platnými Smluvními přepravními podmínkami IDSOK je průvodčí povinen kontrolovat platnost jízdních dokladů všech cestujících a zajistit jejich odbavení zejména v neobsazených stanicích.