Pokyn ke skupinovému cestování v systému IDSOK

V případě, že se oproti běžné zvyklosti objeví na zastávce specifická skupina lidí s požadavkem na přepravu (zejména školáci s pedagogickým doprovodem), aniž by se předem s dopravcem na takovéto (co do počtu lidí mimořádně požadované) přepravě domluvila, pověřená osoba (v autobusové dopravě řidič) situaci vyhodnotí v souladu s SPP IDSOK, Čl. 8., bod 2), písm. f). Tzn., pokud lze důvodně očekávat, že přijetím organizované skupiny k přepravě by mohlo dojít v průběhu další přepravy k vyčerpání maximální kapacity vozidla, což by mělo za následek nepřepravení cestujících z dalších nácestných zastávek spoje, pověřená osoba je oprávněna prohlásit vozidlo za obsazené a organizovaná skupina osob nemusí být z důvodu obsazeného vozidla přepravena požadovaným spojem. Pověřená osoba podá vysvětlení o nutnosti informovat se o možnosti přepravy organizované skupiny min. 2 pracovní dny předem u dopravce. Dopravce navrhne vedoucímu organizované skupiny osob optimální řešení.

Vzhledem k omezené kapacitě zejména autobusů je nezbytné přepravu organizované (specifické) skupiny 15 a více osob v systému IDSOK konzultovat nejpozději 2 pracovní dny předem s příslušným dopravcem.

Při konzultaci požadované přepravy uvede vedoucí organizované skupiny zejména:

své identifikační a kontaktní údaje,

počet osob (příp. objem zavazadel),

datum odjezdu ve směru tam, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky,

datum odjezdu ve směru zpět, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky.

Dopravce situaci vyhodnotí a navrhne vedoucímu organizované skupiny optimální možnost přepravy.