Každý druhý cestující přesedá na městskou hromadnou dopravu

Každý druhý občan cestující vlakem na trati 310 v úseku Hrubá Voda – Olomouc po příjezdu do hanácké metropole přesedá na městskou hromadnou dopravu. Vyplývá to ze sčítání cestujících, které připravil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého. „Výsledky jsou pro nás důležitým argumentem pro zařazení této trati do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,“ říká 1. náměstek hejtmana Alois Mačák řídící resort dopravy.

Sčítání cestujících na trati 310 proběhlo 13. listopadu. Šest tazatelů přímo ve vlaku oslovilo celkem 1957 cestujících. Zajímali se o cíl jejich cesty a přestup na městskou hromadnou dopravu. Připravovaná integrace této trati bude zlomová. Poprvé se do ní totiž zapojí příměstská železniční doprava končící v hlavním přestupovém uzlu Olomouc. Výsledky sčítání se nyní stanou podkladem pro jednání Olomouckého kraje prostřednictvím pověřené příspěvkové organizace KIDSOK se statutárním městem Olomouc, Českými drahami a provozovateli autobusových linek.

Železniční trať 310 se stane součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje k 1. dubnu 2014. Občanům bude následně stačit jedna jízdenka k cestování vlakem, příměstským autobusem i tramvajemi a autobusy městské hromadné dopravy.