Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/31550 v obci Veleboř

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 9. 2023 0:00 - 15. 10. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/31550 v obci Veleboř

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31550 v obci Veleboř směrem na Lipinku.

Termín uzavírky: od 27. 9. 2023 do 15. 10. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje č. 5, 11, 19 budou po obsluze zastávky Klopina,Veleboř vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/31549 Klopina – III/31548 Pískov – Troubelice – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 Lipinka, obslouží zastávku Lipinka,hájenka, budou pokračovat po III/31550 směr Veleboř, otočí se na komunikaci u lesa a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Lipinka) pro spoje z Kamenné bude obsluhována v původní poloze.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Lipinka) pro spoje z Klopiny nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku umístěném na silnici III/31549 směr Klopina.

Zastávky Klopina,škola, Klopina,ObÚ, Klopina,rest., Troubelice,u Krškových, Nová Hradečná,žel.st., Lipinka,ObÚ budou mimořádně obsluhovány i na objízdné trase.

 

Spoj č. 1 bude začínat v zastávce Klopina,rest. a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/31548 Pískov – Troubelice – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 Lipinka do zastávky Lipinka,hájenka, kde bude ukončen.

Zastávky Klopina,škola, Klopina,ObÚ, Klopina,Veleboř, Nová Hradečná,žel.st. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u Krškových.

 

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Lipinka,hájenka jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 Nová Hradečná – III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana – III/31548 Pískov – Klopina – III/31549 Veleboř a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,Hradec,u kaple, Nová Hradečná ObÚ, Nová Hradečná,pod kostelem nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Troubelice,u kaple nebude obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u Krškových.

Zastávky Klopina,škola, Klopina,ObÚ, Klopina,rest. budou mimořádně obsluhovány na objízdné trase.

 

Spoje č. 10, 12, 16, 18 budou po obsluze zastávky Lipinka,hájenka vedeny směr Veleboř, otočí se na komunikaci u lesa a budou pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 Nová Hradečná – III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 – III/31548 Pískov – Klopina – III/31549 Veleboř, odkud budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu, popř.  se otočí v prostoru u bývalé prodejny, obslouží zastávku Klopina,Veleboř a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Kamenná) bude obsluhována v původní poloze.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Klopina) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku umístěném na silnici III/31549 směr Klopina.

Zastávky Klopina,škola, Klopina,ObÚ, Klopina,rest., Troubelice,u Krškových, Nová Hradečná,žel.st., Lipinka,ObÚ budou mimořádně obsluhovány i na objízdné trase.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 272