Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44620 za obcí Střeň směr Pňovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 5. 2024 0:00 - 12. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44620 za obcí Střeň směr Pňovice

Z důvodu pokračujících stavebních prací na opravě vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44620 za obcí Střeň směr Pňovice.

Termín uzavírky: od 13. 5. 2024 do 16. 6. 2024 7. 6. 2024 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890310 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Pňovice,ObÚ po silnici II/446 a dále obousměrnou objízdnou trasou II/446 směr Štěpánov – odbočení na účelovou komunikaci přes les do obce Střeň do zastávky Střeň,obchod a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Střeň,žel.st. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Střeň,obchod (směr Pňovice) nebude linkou 890310 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do prostor parkoviště naproti obchodu Potraviny Tománková, k náhradnímu označníku.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 310