Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36632 v obci Zdětín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
25. 3. 2024 0:00 - 7. 4. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36632 v obci Zdětín

Z důvodu rekonstrukce vozovky po výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/36632 včetně prostoru křižovatky se silnicí III/37754 v obci Zdětín.

Termín uzavírky: od 25. 3. 2024 do 7. 4. 2024

V blízkosti uzavírky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780436, 780437 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 780449 dopravce Obec Ptení

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Samotným úsekem silnice III/36632 není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje, vyjma prostoru křižovatky se silnicí III/37754 „u hospody“, který je využíván k manipulačnímu otáčení školního autobusu.

Provoz na silnici III/37754 ve směrech Ptení / Lešany bude zachován bez omezení, spoje zmíněných linek 780436 a 780437 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linka 780449 (školní autobus)

Spoje č. 3 a č. 4 budou vedeny ve svých trasách, pouze se změnou manipulačního otáčení v obci Zdětín. Náhradní manipulační otáčení autobusu (minibus) před vratným spojem č. 4 bude probíhat v prostoru návsi po místních komunikacích okolo budovy ObÚ a kaple sv. Anny.

Nástup a výstup cestujících bude probíhat ve stávající zastávce Zdětín.