Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Uničov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
28. 8. 2023 0:00 - 22. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Uničov

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Lazce – Uničov a úplné uzavírce silnice III/44627 v obci Lazce.

Termín uzavírky: od 28. 8. 2023 do 6. 12. 2023 22. 12. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce budou v rámci úplné uzavírky rozděleny do tří na sebe navazujících úseků:

Úsek 1: od 28. 8. 2023 do 15. 10. 2023; od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023 – III/31548 Uničov – Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – včetně BUS

Úsek 2: od 16. 10. 2023 do 5. 11. 2023; od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023 a od 22. 11. 2023 do 6. 12. 2023 – III/31548 Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – Troubelice – včetně BUS

Úsek 3: od 20. 11. 2023 do 21. 11. 2023 – III/44627 Lazce v úseku od křižovatky s III/31548 po konec obce směr Šumvaldský rybník – objízdná trasa pro BUS

Prodloužený termín: od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023 – III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce budou zahájeny úsekem 1. Přesné termíny přechodů na následné úseky budou zhotovitelem oznámeny v závislosti na postupu stavebních prací.

 

Úsek 1: od 28. 8. 2023 do 15. 10. 2023; od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023 (pokládka živice) – III/31548 Uničov – Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Uničova po II/446 – II/446 Nová Dědina – III/44627 Lazce – III/31548 do stávající zastávky Troubelice,Lazce,náves a dále stavebním úsekem po III/31548 ve svých trasách směr Troubelice dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Uničov,spínačka (na lince 890325) nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Uničov,Nová Dědina,rozc. (na linkách 890325, 890327) nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


Úsek 2: od 16. 10. 2023 do 5. 11. 2023; od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023 a od 22. 11. 2023 do 6. 12. 2023 (dokončovací práce) III/31548 Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – Troubelice – včetně BUS

 

V termínu od 20. 11. 2023 do 21. 11. 2023 dojde z důvodu pokládky živice na silnici III/44627 v Lazcích (směr Šumvald) k dočasnému přetrasování spojů zmíněných linek z objízdné trasy do původní trasy na silnici III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice. K současně platným výlukovým jízdním řádům bude vydáno přepravní opatření s upřesněním obsluhy zastávek, viz níže pod článkem.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou z Uničova obousměrně vedeny ve svých trasách po nově opraveném úseku silnice III/31548 do Lazců s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Troubelice,Lazce,náves a následně obousměrnou objízdnou trasou III/31548 – III/44627 – II/446 Šumvald – III/44628 – III/44412 Troubelice a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Spoje, které pokračují z Troubelic směr Nová Hradečná, MČ Hradec se budou otáčet v Troubelicích po místní komunikaci ul. Malá Strana – most – prodejna potravin – III/31548 okolo obecního úřadu – III/44412.

Vybrané spoje budou vedeny v obci Troubelice po III/31548 směr Lazce (ČOV) a zajistí obslužnost stávajících zastávek Troubelice,u Polákových a Troubelice,u Štoksových. Obracení autobusů bude probíhat v prostoru nedaleké křižovatky silnice III/31548 s místní komunikací k zástavbě RD na konci obce Troubelice.

 

Zastávka Troubelice,Lazce,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 60 m zpět (směr Uničov) před křižovatku se silnicí III/44627 k náhradním označníkům.

Zastávky Troubelice,u Polákových a Troubelice,u Štoksových budou obsluhovány pouze vybranými spoji dle připravovaných výlukových jízdních řádů.

Zastávka Uničov,spínačka (na lince 890325) bude opět obousměrně obsluhována ve stávající poloze.

Zastávka Uničov,Nová Dědina,rozc. (na linkách 890325, 890327) bude opět obousměrně obsluhována ve stávající poloze.

 

Na zmíněné linky budou v termínu uzavírky tohoto úseku vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Úsek 3: od 20. 11. 2023 do 21. 11. 2023 (pokládka živice) III/44627 Lazce v úseku od křižovatky s III/31548 po konec obce směr Šumvaldský rybník

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje zmíněných linek v rámci objízdné trasy z důvodu stavebních prací na „Úseku 2“. V uvedeném termínu budou spoje zmíněných linek vedeny ve své původní trase po nově zrekonstruovaném úseku silnice III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice.


Prodloužený termín: od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023 – III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice – mimo BUS

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve svých trasách po nově zrekonstruovaném úseku silnice III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice s obsluhou zastávek ve stávajících polohách bez omezení, kromě zastávky Troubelice,Lazce,náves.

Zastávka Troubelice,Lazce,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude stále přemístěna o cca 60 m zpět (směr Uničov) před křižovatku se silnicí III/44627 k náhradním označníkům.

Na dotčené linky již nebude nutné vypracovávat nové varianty výlukových jízdních řádů. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325Linka 327Linka 272