Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Uničov

Změna v autobusové dopravě
28. 8. 2023 0:00 - 6. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Uničov

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31548 v úseku obcí Troubelice – Lazce – Uničov a úplné uzavírce silnice III/44627 v obci Lazce.

Termín uzavírky: od 28. 8. 2023 do 6. 12. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce budou v rámci úplné uzavírky rozděleny do tří na sebe navazujících úseků:

Úsek 1: III/31548 Uničov – Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – včetně BUS

Úsek 2: III/31548 Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – Troubelice – včetně BUS

Úsek 3: III/44627 Lazce v úseku od křižovatky s III/31548 po konec obce směr Šumvaldský rybník – mimo vedení VLD

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce budou zahájeny úsekem 1. Přesné termíny přechodů na následné úseky budou zhotovitelem oznámeny v dostatečném předstihu v závislosti na postupu stavebních prací.

 

Úsek 1: III/31548 Uničov – Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Uničova po II/446 – II/446 Nová Dědina – III/44627 Lazce – III/31548 do stávající zastávky Troubelice,Lazce,náves a dále stavebním úsekem po III/31548 ve svých trasách směr Troubelice dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Uničov,spínačka (na lince 890325) nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Uničov,Nová Dědina,rozc. (na linkách 890325, 890327) nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


Úsek 2: III/31548 Lazce, křižovatka s III/44627 (cca ½ křižovatky) – Troubelice – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou z Uničova obousměrně vedeny ve svých trasách po nově opraveném úseku silnice III/31548 do Lazců s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Troubelice,Lazce,náves a následně obousměrnou objízdnou trasou III/31548 – III/44627 – II/446 Šumvald – III/44628 – III/44412 Troubelice a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Spoje, které pokračují z Troubelic směr Nová Hradečná, MČ Hradec se budou otáčet v Troubelicích po místní komunikaci ul. Malá Strana – most – prodejna potravin – III/31548 okolo obecního úřadu – III/44412.

Vybrané spoje budou vedeny v obci Troubelice po III/31548 směr Lazce (ČOV) a zajistí obslužnost stávajících zastávek Troubelice,u PolákovýchTroubelice,u Štoksových. Obracení autobusů bude probíhat v prostoru nedaleké křižovatky silnice III/31548 s místní komunikací k zástavbě RD na konci obce Troubelice.

 

Zastávka Troubelice,Lazce,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 60 m zpět (směr Uničov) před křižovatku se silnicí III/44627 k náhradním označníkům.

Zastávky Troubelice,u PolákovýchTroubelice,u Štoksových budou obsluhovány pouze vybranými spoji dle připravovaných výlukových jízdních řádů.

Zastávka Uničov,spínačka (na lince 890325) bude opět obousměrně obsluhována ve stávající poloze.

Zastávka Uničov,Nová Dědina,rozc. (na linkách 890325, 890327) bude opět obousměrně obsluhována ve stávající poloze.

 

Na zmíněné linky budou v termínu uzavírky tohoto úseku vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Úsek 3: III/44627 Lazce v úseku od křižovatky s III/31548 po konec obce směr Šumvaldský rybník – mimo vedení VLD

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve svých trasách po nově zrekonstruovaném úseku silnice III/31548 Uničov – Lazce – Troubelice s obsluhou zastávek ve stávajících polohách bez omezení.