Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31519 Jestřebí – Pobučí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 11. 2023 0:00 - 4. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31519 Jestřebí – Pobučí

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31519 v úseku Jestřebí, místní část Pobučí – polovina křižovatky silnic III/31519 x III/31524 (směr Zvole).

Termín uzavírky: od 20. 11. 2023 do 4. 12. 2023 26. 11. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932276 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Z důvodu předčasného ukončení úplné uzavírky dojde k operativnímu zrušení výlukového jízdního řádu k 26. 11. 2023.

Ve dnech 24. 11. – 25. 11. 2023 budou spoje vedeny dle pokynů Přepravního opatření, viz pod článkem. Současně dojde k redukci obsluhy zastávky Krchleby,dol.konec spoji této linky.

Od neděle 26. 11. 2023 budou spoje zmíněné linky vedeny v původní trase s obsluhou zastávek bez omezení.


Ve dnech Pondělí – Sobota v čase od 18:00 hod. do 7:30 hod. a v Neděli celodenně

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Ve dnech Pondělí – Sobota v čase od 7:30 hod. do 18:00 hod.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Jestřebí – III/31519 – III/31524 – I/44 – D44 – I/44 – III/31522 Květín – Řepová – III/31521 Krchleby do zastávky Krchleby,dol.konec – III/31519 a dále ve svých trasách směr Maletín dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou provádět závlek po silnici III/31519 z Krchleb do Pobučí a zpět, kde se budou i otáčet v blízkosti přemístěné zastávky.

Zastávka Krchleby,dol.konec bude mimořádně obsluhována všemi spoji vedenými po objízdné trase.

Zastávka Jestřebí,Pobučí,kult.dům nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 70 m dále směr Krchleby naproti RD č. p. 9 k náhradnímu označníku pro oba směry.

 

Spoje č. 12 a 13 budou předčasně ukončeny či začínat v zastávce Jestřebí,kaple. Stávající zastávka Jestřebí,Pobučí,kult.dům nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 20 bude veden po výše uvedené objízdné trase mimo Pobučí. Stávající zastávka Jestřebí,Pobučí,kult.dům nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 31 bude ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2023 mimořádně veden výše uvedenou objízdnou trasou. Zastávky v úseku Jestřebí,Pobučí,kult.důmHynčina,rozc.Lupěné budou obslouženy se zpožděním přibližně 15 min. Tento spoj obslouží zastávku Jestřebí,Pobučí,kult.dům v přemístěné poloze u náhradního označníku.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 276