Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/0552 v úseku obcí Krčmaň – Majetín

Změna v autobusové dopravě
10. 8. 2023 0:00 - 30. 6. 2025 23:00

Úplná uzavírka silnice III/0552 v úseku obcí Krčmaň – Majetín

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě nové D55 dojde k úplné uzavírce silnice III/0552 mezi obcemi Krčmaň – Majetín.

Termín uzavírky: od 10. 8. 2023 do 30. 6. 2025

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891351, 920511, 920512 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: 10. 8. 2023 – 21. 8. 18. 8. 2023 (zkrácení termínu) úplná uzavírka silnice III/0552 – včetně BUS

Termín 2: 19. 8. 2023 – 30. 6. 2025 provoz po provizorní komunikaci

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1: 10. 8. 2023 – 18. 8. 2023 úplná uzavírka silnice III/0552 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Majetín,rest. – po III/0552 ul. Náves – ul. Příhon – místní komunikace okolo štěrkových lagun – místní komunikace okolo areálu ZD – Krčmaň, ul. Ke Království –ul. Náves – spoje linky 920511 na točnu u kostela sv. Floriána, kde se otočí a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Krčmaň,náves / spoje ostatních linek 891351 a 920512 budou pokračovat po ul. Náves na I/55 ul. Olomoucká do stávající zastávky Krčmaň,Olomoucká a dále ve svých trasách směr Olomouc dle platných jízdních řádů.

Zastávka Majetín,škola nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Krčmaň,náves nebude linkou 920511 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 70 m do prostoru točny u kostela sv. Floriána.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut. 


V termínu 2: 19. 8. 2023 – 30. 6. 2025 provoz po provizorní komunikaci

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po nově vybudované provizorní obousměrné komunikaci, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.