Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 v obci Dlouhá Loučka

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
16. 8. 2023 0:00 - 16. 11. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/449 v obci Dlouhá Loučka

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice II/449 v obci Dlouhá Loučka.

Termín uzavírky: od 16. 8. 2023 do 16. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890326, 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících trasách:

 

Linka 890324

Spoj č. 1 bude po obsluze náhradní zastávky Uničov,Horní Sukolom,rest. veden jednosměrnou objízdnou trasou III/4493 – II/446 Šumvald – III/44629 – III/4492 Dlouhá Loučka – III/4491 ul. Šumvaldská – ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 3 budou vedeny z Plinkoutu po III/4491 ul. Plinkoutská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890326

Spoje od Uničova budou po obsluze náhradní zastávky Uničov,Horní Sukolom,rest. vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/4493 – II/446 Šumvald – III/44629 – III/4492 Dlouhá Loučka – III/4491 ul. Šumvaldská – ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje od Plinkoutu budou vedeny po III/4491 ul. Plinkoutská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 13, 27 budou po obsluze náhradní zastávky Uničov,Horní Sukolom,rest. vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/4493 – II/446 Šumvald – III/44629 – III/4492 Dlouhá Loučka – III/4491 ul. Šumvaldská – III/4491 směr Plinkout. Z Plinkoutu budou pokračovat ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 204 (v termínu 20. 8. 2023 a 27. 8. 2023) bude po obsluze zastávky Dlouhá Loučka,rozc. veden jednosměrnou objízdnou trasou  III/4451 ul. Na Křivou – ul. Zámecká – ul. Sokolská do konečné náhradní zastávky Dlouhá Loučka,rest.U Hvězdy.

Spoj č. 201 bude veden z náhradní zastávky Dlouhá Loučka,rest.U Hvězdy jednosměrnou objízdnou trasou ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 201, 204 (v termínu od 3. 9. 2023) budou po obsluze zastávky Dlouhá Loučka,rozc. vedeny obousměrnou objízdnou trasou  III/4451 ul. Na Křivou – ul. Zámecká – ul. Sokolská – III/4491 Šumvaldská – III/4492 Šumvald – III/44629 – II/446 – III/4493 – II/449 Horní Sukolom a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890922

Spoje č. 1, 28 budou vedeny od Šumvaldu do III/4492 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/4491 ul. Šumvaldská – ul. Sokolská – ul. Zámecká – III/4451 ul. Na Křivou a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Uničov,Horní Sukolom,rest. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na silnici III/4493 k náhradním označníkům.

Zastávka Dlouhá Loučka,u spálené hospody nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na silnici III/4491 ul. Šumvaldská k náhradním označníkům.

Zastávka Dlouhá Loučka,rest.U Hvězdy nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na ul. Sokolská k náhradním označníkům.

Zastávka Dlouhá Loučka,radnice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na ul. Zámecká k náhradním označníkům.

Zastávka Dlouhá Loučka,rozc. bude rozdělena následovně:

  • pro spoje vedené z / do Paseky ve stávajících polohách na III/4451 ul. Újezdská,
  • pro spoje vedené z Valšova dolu na III/4451 ul. Na Křivou před mostem přes potok Oslavu u stávajícího označníku,
    • do Valšova dolu na III/4451 ul. Na Křivou před mostem přes potok Oslavu, u náhradního označníku,
  • pro spoje vedené z Tvrdkova na ul. Zámecká před budovu bývalého hostince U Chytilů, u náhradního označníku,
    • do Tvrdkova na III/4451 ul. Na Křivou před RD č. p. 445, u náhradního označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním cca 7 až 10 min.

 

Z provozních důvodů bude s platností od 3. 9. 2023 na linku 890326 vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.  

 

Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 854912, 854922 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou trasovány za stejných podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 326