Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická ve městě Prostějov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2023 0:00 - 2. 7. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická ve městě Prostějov

Z důvodu opravy mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/150 ulice Vrahovické pod mostovkou D46 ve městě Prostějov.

Termín uzavírky: od 24. 6. do 25. 6. 2023 a od 1. 7. 2023 do 2. 7. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/150 nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky, které budou vedeny ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po ul. Svatoplukova – II/150 ul. Vrahovická a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Za Drahou (u VGP parku) ke stávajícím náhradním označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění.