Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic II/369 ulice Hlavní a II/446 ulice Pražská ve městě Hanušovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
22. 4. 2024 0:00 - 29. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnic II/369 ulice Hlavní a II/446 ulice Pražská ve městě Hanušovice

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnic II/369 ulice Hlavní a II/446 ulice Pražská ve městě Hanušovice.

Termín uzavírky: od 22. 4. 2024 do 29. 8. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930209, 930213, 930216, 930220, 930227, 930228 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: 22. 4. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní v úseku od ul. Nádražní po ul. Požárníků

Etapa 2: 1. 7. 2024 – 6. 8. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní v úseku od ul. Nádražní po ul. Sportovní

Etapa 3: 7. 8. 2024 – 29. 8. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní od ul. Požárníků po žel. přejezd P4262 x úplná uzavírka II/446 ul. Pražská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Etapa 1: 22. 4. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní v úseku od ul. Nádražní po ul. Požárníků

 

Linky 930209, 930216, 930220, 930227, 930228

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Hanušovice,viadukt po II/369 ul. Hlavní a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Nádražní s případnou obsluhou zastávky Hanušovice,žel.st. – ul. Školní do zastávky Hanušovice,Potraviny – II/369 ul. Hlavní a dále ve svých trasách dle platných jízdích řádů.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Šumperk) bude obsluhována u označníku umístěného na ul. Školní.

Zastávka Hanušovice,škola nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje, které nyní končí / začínají v zastávce Hanušovici,potraviny budou začínat / končit v zastávce Hanušovice,žel.st.

 

Linka 930213

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Hanušovice,žel.st jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Školní do zastávky Hanušovice,potraviny a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2: 1. 7. 2024 – 6. 8. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní v úseku od ul. Nádražní po ul. Sportovní

 

Linky 930209, 930216

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Hanušovice,potraviny po II/369 ul. Hlavní a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Sportovní, obslouží náhradní zastávku Hanušovice,viadukt a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů, popř. zde budou ukončeny / budou začínat.

U vybraných spojů bude v zastávce Hanušovice,viadukt probíhat přestup  na autobus / minibus.

Zastávka Haušovice,viadukt nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Sportovní.

 

Linky 930213, 930220, 930227, 930228

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Hanušovice,potraviny obousměrnou objízdnou trasou po ul. Školní do zastávky Hanušovice,žel.st., kde budou ukončeny.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Šumperk) bude obsluhována u označníku umístěného na ul. Školní.

Zastávka Hanušovice,škola nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hanušovice,viadukt nebude obsluhována s náhradou v zastávce Hanušovice žel.st.


Etapa 3: 7. 8. 2024 – 29. 8. 2024 úplná uzavírka II/369 ul. Hlavní od ul. Požárníků po žel. přejezd P4262 x úplná uzavírka II/446 ul. Pražská

 

Linka 930209

Dotčené spoje budou vedeny do náhradní zastávky Hanušovice,potraviny odkud budou pokračovat po ul. Školní do zastávky Hanušovice,žel.st., kde budou ukončeny.

Nové spoje budou vedeny ze zastávky Hanušovice,lesní a.s. směr Hanušovice,rozc. Habartice.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Šumperk) bude obsluhována u označníku umístěného na ul. Školní.

 

Linky 930213, 930227, 930228

Dotčené spoje budou vedeny z Malé Moravy a Starého Města po II/446 ve svých trasách do náhradní zastávky Hanušovice,potraviny, kde budou předčasně ukončeny.

Zastávky Hanušovice,škola, Hanušovice,žel.st., Hanušovice,viadukt nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Malá Morava, Staré Město) bude přemístěna na silnici II/446 ul. Pražská na chodník v blízkosti RD č. p. 155.

 

Linka 930216

Dotčené spoje budou vedeny ve svých trasách do zastávky Hanušovice,potraviny odkud budou pokračovat po ul. Školní do zastávky Hanušovice,žel.st., kde budou ukončeny.

Návazné spoje směr Malá Morava budou vedeny z náhradní zastávky Hanušovice,potraviny umístěné na silnici II/446 ul. Pražská.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Malá Morava) bude přemístěna na silnici II/446 ul. Pražská na chodník v blízkosti RD č. p. 155.

Zastávka Hanušovice,potraviny (směr Šumperk) bude obsluhována u označníku umístěného na ul. Školní.

 

Linka 930220

Dotčené spoje budou vedeny ve svých trasách do zastávky Hanušovice,lesní a.s., kde budou předčasně ukončeny.

Zastávky Hanušovice,Potraviny, Hanušovice,škola, Hanušovice,viadukt nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu jednotlivých etap uzavírky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 209Linka 213Linka 216Linka 220Linka 227Linka 228