Změny ve veřejné dopravě

Pokračování uzavírky silnice II/366 v Konici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 9. 2023 0:00 - 31. 12. 2023 23:00

Pokračování uzavírky silnice II/366 v Konici

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci chodníků dojde k uzavírce silnice II/366 ulice Zádvoří v Konici.

Termín uzavírky: od 16. 9. 2023 do 31. 12. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780447, 780448, 890301, 890305 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází:

Fáze 1: 16. 9. 2023 – 24. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří včetně BUS

Fáze 2: 25. 9. 2023 – 15. 11. 2023 2. 11. 2023 (předčasně ukončeno) úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří mimo BUS 

Fáze 3: 3. 11. 2023 – 31. 12. 2023 částečná  uzavírka II/366 ul. Zádvoří

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 1: 16. 9. 2023 – 24. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr Budětsko, Přemyslovice, Pěnčín

Spoje linek 780438, 780439, 780440, 780448 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou po III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Směr Ochoz, Bohuslavice, Hvozd, Kladky

Spoje linek 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou po III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 – III/4481 Ochoz a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Konice,stř.SÚS nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Budětsko,rozc.0.6 nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Březsko bude mimořádně obsluhována spojem č. 201 linky 780448.

 

Na linky 780438, 780439, 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Směr Kostelec na Hané, Brodek u Konice

Linka 780437

Spoje do Konice budou vedeny po silnici III/37349 ul. Chmelnice a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/373 ul. Staré Město – III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova – okružní křižovatkou na II/366 ul. Husova – ul. Hřbitovní – ul. Vrchlického – Masarykovo nám. – ul. Švehlova do zastávky Konice aut.st.

Spoje z Konice budou vedeny ze zastávky Konice aut.st. po III/36628 ul. Karafiátova – II/366 Masarykovo nám. – ul. Kostelní – III/37349 ul. Chmelnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Aktuálně v termínu od 18. 9. 2023 do 24. 9. 2023

Z důvodu nedokončených prací v místě křižovatky nebude umožněn průjezd spojům linek 780437, 780443, 780444 křižovatkou silnic II/373 a II/366 ul. Zádvoří, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780437

Spoje do Konice budou vedeny po silnici III/37349 ul. Chmelnice a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/373 ul. Staré Město – III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova – okružní křižovatkou na II/366 ul. Husova – ul. Hřbitovní – ul. Vrchlického – Masarykovo nám. – ul. Švehlova do zastávky Konice aut.st.

Spoje z Konice budou vedeny ze zastávky Konice aut.st. po III/36628 ul. Karafiátova – II/366 Masarykovo nám. – ul. Kostelní – III/37349 ul. Chmelnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linky 780443, 780444

Spoje do Konice budou vedeny ze silnice II/373 ul. Bídov jednosměrnou objízdnou trasou III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova – okružní křižovatkou na II/366 ul. Husova – ul. Hřbitovní – ul. Vrchlického – Masarykovo nám. – ul. Švehlova do zastávky Konice aut.st.

Spoje z Konice budou vedeny ze zastávky Konice aut.st. po III/36628 ul. Karafiátova – II/366 Masarykovo nám. – ul. Kostelní – III/37349 ul. Chmelnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Konice,U Štafů (směr aut.st.) nebude obsluhována bez náhrady.

Z důvodu vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním 5 až 7 min.


Fáze 2: 25. 9. 2023 – 2. 11. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice II/366 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Fáze 3: 3. 11. 2023 – 31. 12. 2023 částečná  uzavírka II/366 ul. Zádvoří

Uvedeným úsekem silnice II/366 bude umožněn průjezd spojům linek 780438, 780439, 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.