Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/45318 ul. Priessnitzova v Jeseníku

Změna v autobusové dopravě
15. 4. 2024 0:00 - 31. 10. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice III/45318 ul. Priessnitzova v Jeseníku

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/45318 ul. Priessnitzova v Jeseníku.

Termín uzavírky: od 15. 4. 2024 do 31. 10. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950112 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu částečné uzavírky bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Výstavba nového chodníku bude probíhat podél silnice III/45318 vpravo ve směru jízdy Jeseník – Lázně, kde se nachází dvě autobusové zastávky Jeseník,Lázně,Kalvodova a Jeseník,Lázně,bytovky. V závislosti na postupu stavebních prací dojde na dobu nezbytně nutnou k přemístění těchto dvou zastávek o několik metrů dále na nově vybudovaný chodník k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.