Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4468 v obci Štěpánov, MČ Moravská Huzová, Benátky

Změna v autobusové dopravě
15. 4. 2024 0:00 - 29. 9. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice III/4468 v obci Štěpánov, MČ Moravská Huzová, Benátky

Z důvodu stavebních prací na výstavbě cyklostezky dojde k částečné uzavírce silnice III/4468 v obci Štěpánov, místní část Moravská Huzová, Benátky.

Termín uzavírky: od 15. 4. 29. 4. 2024 (změna termínu) do 29. 9. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890329, 890364 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o. a 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd v přímém směru po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory, nicméně nebude umožněno otáčení autobusů na točně v místní části Benátky a obsluha tamní zastávky.

 

Linka 329

Spoje budou zkráceny před mostem (přes říčku Oskavu) na silnici III/4468 a vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Štěpánov,Březce,kaple – místní komunikace (směr Štěpánov) – vpravo na III/4468 – místní komunikace s obsluhou přemístěné zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky. Následný spoj bude z této zastávky začínat a pokračovat směr Březce – Štěpánov – Šternberk dle platného jízdního řádu.

Zastávka Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 230 m dále přes most na místní komunikaci (směr Březce) ke křižovatce s příjezdovou komunikací vedoucí k budově ČOV pro oba směry k jednomu náhradnímu označníku. V této zastávce bude probíhat výstup i nástup cestujících.

 

Linka 364

Spoje budou zkráceny před mostem (přes říčku Oskavu) na silnici III/4468 a vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/4468 – místní komunikace s obsluhou přemístěné zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky – Březce – místní komunikace (směr Štěpánov) – III/44613 a dále ve svých trasách směr Olomouc / Štepánov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 230 m dále přes most na místní komunikaci (směr Březce) následovně:

  • směr Štěpánov v blízkosti RD č. p. 183 k náhradnímu označníku
  • směr Březce ke křižovatce s příjezdovou komunikací vedoucí k budově ČOV k náhradnímu označníku