Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/635 ulice Svatoplukova v Litovli, MČ Nasobůrky

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2024 0:00 - 30. 11. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice II/635 ulice Svatoplukova v Litovli, MČ Nasobůrky

Z důvodu stavebních prací na výstavbě smíšené stezky dojde k částečné uzavírce silnice II/635 ulice Svatoplukova v Litovli, MČ Nasobůrky.

Termín uzavírky: od 6. 5. 2024 do 30. 11. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890303, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 890335 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o., 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

 Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Litovel,Nasobůrky,roz.Víska (směr průmyslová zóna), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku cca 180 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.