Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/373 v obci Benešov, MČ Pavlov

Změna v autobusové dopravě
15. 4. 2024 0:00 - 15. 7. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice II/373 v obci Benešov, MČ Pavlov

Z důvodu stavebních prací na opravě vodovodu dojde k částečné uzavírce silnice II/373 v obci Benešov, místní část Pavlov na území Jihomoravského kraje.

Termín uzavírky: od 15. 4. 2024 (předpoklad zahájení) do 15. 7. 2024 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780432 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/373 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Benešov,Pavlov (směr Buková), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna na silnici II/373 o cca 80 m vzad ve směru jízdy k náhradnímu označníku.

Ostatní zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.