Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/150 v obci Žďárná

Změna v autobusové dopravě
15. 3. 2024 0:00 - 30. 6. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice II/150 v obci Žďárná

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnice II/150 v obci Žďárná na území Jihomoravského kraje.

Termín uzavírky: od 15. 3. 2024 do 30. 6. 2024 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780432 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ:

V termínu od 15. 4. 2024 do 25. 4. 2024 dojde k částečným uzavírkám silnic II/150 a II/373 v obci Žďárná, které proběhnou následovně:

Částečná uzavírka silnice II/150:

  • silnice II/150 bude částečně uzavřena v prostoru autobusových zastávek Žďárná v úseku přibližně od domu č.p. 247 po dům č.p. 77,
  • provoz v částečně uzavřeném úseku bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen semafory,
  • autobusová zastávka Žďárná (směr Suchý / Protivanov) bude dočasně přemístěna na silnici II/150 vzad, viz mapa pod článkem.

Částečná uzavírka silnice II/373:

  • silnice II/373 bude částečně uzavřena v krátkém úseku před koncem zastavěné části obce Žďárná ve směru na obec Suchý,
  • provoz v částečně uzavřeném úseku bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen dopravními značkami.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněné linky přibližně do 5 minut.


V termínu od 15. 3. 2024 do 14. 4. 2024 a od 26. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Uvedeným úsekem silnice II/150 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky v prostoru stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou obsluhovány v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněné linky přibližně do 5 minut.