Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 7. 2023 0:00 - 3. 11. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/446 v obci Libina (Horní Libina).

Termín uzavírky: od 17. 7. 2023 do 31. 10. 3. 11. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 930204, 930205, 930229, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do pěti etap:

Etapa 1: 17. 7. 2023 – 21. 7. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446, pouze v pracovní době od 7:30 hod. do 16:50 hod. (frézování, sondy)

Etapa 2: 24. 7. 2023 – 4. 8. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (práce v úzkém profilu u domu č.p. 129)

Etapa 3:   5. 8. 2023 – 3. 11. 2023 ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA II/446 řízena pomocí semaforu

Etapa 4: 28. 8. 2023 – 7. 9. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (protlak pod mostem)

Etapa 5: 25. 9. 2023 – 13. 10. 12. 10. 2023 (zkrácení termínu) ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (překop komunikace)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 17. 7. 2023 – 21. 7. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 pouze v pracovní době od 7:30 hod. do 16:50 hod. (frézování, sondy)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 890325 a 930205), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou Libina – II/446 – III/44630 – III/44631 Mladoňov – Nový Malín – II/446 do zastávky Nový Malín,obchod a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje linky 930204 budou provádět po silnici II/446 závlek v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět s obsluhou zastávky Hrabišín,náves.

Spoje linek 930229 a 950157 nebudou provádět po silnici II/446 závlek v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět bez obsluhy zastávky Hrabišín,náves.

Spoje linky 890325 budou celodenně vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Libina,u Blažků a Libina,u Lišáka nebudou linkami 930204 a 930229 obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Libina,hor.škola nebude linkami 930204 a 930229 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Libina,hor.škola bude obsluhována linkou 950157.

 

Mimo pracovní dobu od 16:50 hod. do 7:30 hod. budou spoje zmíněných linek vedeny prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Na linky 930204 a 930229 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


O víkendu 22. 7. 2023 – 23. 7. 2023 bude autobusovým linkám umožněn průjezd stavebním úsekem bez omezení.


Etapa 2: 24. 7. 2023 – 4. 8. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (práce v úzkém profilu u domu č. p. 129)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 890325 a 930205), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou Libina – II/446 – III/44630 – III/44631 Mladoňov – Nový Malín – II/446 do zastávky Nový Malín,obchod a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje linky 930204 budou provádět po silnici II/446 závlek v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět s obsluhou zastávky Hrabišín,náves.

 

Z provozních důvodů a oběhů vozidel dopravce zajistí vybrané spoje linky 930204 obslužnost nácestných zastávek na objízdné trase v úseku Mladoňov – Nový Malín náhradou za vybrané spoje stabilně zde vedené linky 930205, které budou po dobu uzavírky pozměněny, případně zcela zrušeny.

Zastávky Nový Malín,u zdrav.stř.; Nový Malín,škola; Nový Malín,kostel; Nový Malín,č.178; Nový Malín,č.212; Nový Malín,u křížku; Nový Malín,Mladoňov,samota; Nový Malín,Mladoňov,náves budou mimořádně obsluhovány vybranými spoji linky 930204.

 

Spoje linek 930229 a 950157 nebudou provádět po silnici II/446 závlek v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět bez obsluhy zastávky Hrabišín,náves.

Spoje linky 890325 budou celodenně vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Libina,u Blažků a Libina,u Lišáka nebudou linkami 930204 a 930229 obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Libina,hor.škola nebude linkami 930204, 930229 a 950157 obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na linky 930204, 930205, 930229 a 950157 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Etapa 3: 5. 8. 2023 – 3. 11. 2023 ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA II/446 řízena pomocí semaforu

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.


Etapa 4: 28. 8. 2023 – 7. 9. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (protlak pod mostem)

Spoje zmíněných linek budou vedeny stejně jako v průběhu Etapy 2. 


Etapa 5: 25. 9. 2023 – 12. 10. 2023 ÚPLNÁ UZAVÍRKA II/446 celodenní (překop komunikace)

Spoje zmíněných linek budou vedeny stejně jako v průběhu Etapy 2.