Poškození QR kódu

Vážení dopravci,

pokud není možné odbavit papírový jízdní doklad (z důvodu poškození či nečitelnosti tisku)  pomocí QR kódu je povinností řidiče odbavit doklad vizuálně. V případě fyzického poškození jízdního dokladu (odstranění či znehodnocení QR kódu) je jízdní doklad považován za neplatný a cestující je povinen zaplatit odpovídající jízdné.

Děkujeme.

Ilustrační foto - Poškození QR kódu - IDSOK 1