Bezkontaktní odbavení v IDSOK

Chcete se v dopravním prostředku odbavovat bezkontaktně? Níže najdete kompletní informace pro jednotlivé typy bezkontaktního odbavení.
(Přiložené náhledy infografiky obsahují pouze zkrácenou verzi těchto pokynů.)

Ilustrační foto - Bezkontaktní odbavení v IDSOK - IDSOK 11. Bezkontaktní odbavení pomocí QR kódu na papírové jízdence

 • Na všech jízdenkách s výjimkou hromadných jízdenek se tiskne QR kód.
 • Po přiložení QR kódu ke čtečce v autobusu se automaticky vyhodnotí zóny a časová platnost.
 • Cestující pouze nahlásí cíl svojí cesty a po vyzvání přiloží jízdenku ke čtečce.
 • Při správném odbavení se na čtečce rozsvítí zelená šipka.
 • Jízdenku je zakázáno kopírovat nebo používat ofocenou v mobilním telefonu.
 • Pokud byla jízdenka vydána dříve a neobsahuje QR kód, zkontroluje řidič platnost jízdenky vizuálně (stejně se postupuje při nefunkčnosti odbavovacího zařízení).
 • Nevyužitou dlouhodobou papírovou jízdenku nelze vrátit.

Ilustrační foto - Bezkontaktní odbavení v IDSOK - IDSOK 32. Bezkontaktní odbavení pomocí QR kódu v aplikaci MobilOK

 • K bezkontaktnímu odbavení je možné použít mobilní aplikaci MobilOK.
 • Po aktivaci aplikace a zakoupení jízdenky v eshopu IDSOK se zobrazí QR kód.
 • Cestující nahlásí řidiči cíl svojí cesty a po vyzvání přiloží mobilní zařízení ke čtečce.
 • Při správném odbavení se na čtečce rozsvítí zelená šipka.
 • Pravost jízdenky může řidič vizuálně ověřit porovnáním barevného proužku pod QR kódem s proužkem v odbavovacím zařízení – proužek se v nastavených intervalech mění.
 • Dlouhodobou jízdenku je možné kdykoli v průběhu platnosti vrátit (cestujícímu bude vrácena nevyužitá část jízdného – transakce je zpoplatněna).
 • Vrácení je možné provést v účtu uživatele v eshopu IDSOK (https://eshop.idsok.cz/)

Ilustrační foto - Bezkontaktní odbavení v IDSOK - IDSOK 53. Bezkontaktní odbavení bankovní kartou

 • Bankovní kartou je možné zaplatit jízdné do výše 500,- Kč (platbu je nutné hlásit předem).
 • K bankovní kartě lze přiřadit dlouhodobou jízdenku v eshopu IDSOK (https://eshop.idsok.cz/)
 • Pokud má cestující dlouhodobou jízdenku přiřazenou k bankovní kartě, nahlásí řidiči cíl cesty a na pokyn řidiče přiloží kartu.
 • Při správném odbavení se rozsvítí zelená šipka.
 • Dlouhodobou jízdenku je možné převést na jinou evidovanou kartu nebo do mobilní aplikace (samozřejmě i opačně).
 • Dlouhodobou jízdenku je možné kdykoli v průběhu platnosti vrátit (cestujícímu bude vrácena nevyužitá část jízdného – transakce je zpoplatněna).
 • Vrácení je možné provést v účtu uživatele v eshopu IDSOK (https://eshop.idsok.cz/)

Soubory ke stažení