Návrh úpravy linky 920500

Vážení cestující,

s ohledem na mnohé podněty jsme k celostátnímu termínu změn jízdních řádů dne 13. 6. 2021 připravili rozsáhlejší úpravy linky 920500 a s tím související úpravu linky 920501. Zpracované úpravy vycházejí z podnětů Vás cestujících, přičemž jsme zohlednili využití jednotlivých spojů a využili veškerých možností, jak nabídnout lepší časové rozložení spojů a nové spoje v poptávaných časových polohách, které na lince 920500 dlouhodobě schází.

Tyto úpravy se bohužel neobejdou bez nutnosti zrušit některé spoje, nicméně tyto redukce jsou provedeny tak, že dopad na stávající cestující bude minimální. Zrušeny budou okrajově využívané nebo zcela nevyužívané spoje, případně bude mít zrušený spoj náhradu v jiném spoji s téměř bezprostředním přestupem.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že plánované změny nelze realizovat pouze částečně, jedná se o změnu provozního konceptu. Ta za využití všech dostupných vozidel a řidičů v některých případech sníží komfort cestování vynuceným přestupem, nicméně nabídne nové spoje s odjezdem z autobusové zastávky Olomouc,,aut.nádr. ve 12:50 a 21:05.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zpětnou vazbu k navrženým změnám, abychom navržený koncept linky 920500 mohli upravit co nejvíce Vašim potřebám. Své podněty zasílejte nejpozději do 21. 5. 2021 na kidsok@kidsok.cz.

Děkujeme.

__________________

 • linka 920501
  • spoj 71 – spoj pojede každý pracovní den, nejen ve dnech školního vyučování
  • spoj 22 – upraven příjezd do konečné zastávky Přerov,,aut.st. o 1 minutu na 17:10
 • linka 920500
  • spoj 1 – spoj přetrasován, ukončena obsluha zastávek Ivaň,,rozc. a Klopotovice, odjezd opožděn o 5 min na 4:15, nově zavedena obsluha zastávky Tovačov,,Olomoucká v 4:17
  • spoj 45 – spoj pojede každý pracovní den, nejen ve dnech školního vyučování
  • spoj 21 – spoj pojede každý pracovní den, nejen ve dnech školního vyučování, odjezd opožděn o 20 min na 12:35
  • spoj 23 – spoj bude začínat až v zastávce Tovačov,,aut.st s odjezdem ve 13:00
  • spoj 49 – zaveden nový spoj s odjezdem z Kojetín,,žel.st. ve 14:00 s příjezdem do Tovačov,,aut.st. ve 14:25
  • spoj 27 – spoj bude začínat až v zastávce Tovačov,,aut.st. s odjezdem ve 14:30, spoj prodloužen do zastávky Olomouc,,aut.nádr. s příjezdem v 15:15
  • spoj 25 – spoj bude zrušen, cestující mají možnost využít spoj 27 s odjezdem ze zastávky Dub n.Mor.,,nám. v 14:43
  • spoj 29 – spoj bude začínat až v zastávce Tovačov,,aut.st. s odjezdem v 15:10, cestující z Kojetína do Tovačova mají možnost využít linku 920501 spoj 20
  • spoj 51 – zaveden nový spoj s odjezdem z Tovačov,,aut.st. v 19:15 s příjezdem do zastávky Olomouc,,aut.nádr. ve 20:05
  • spoj 14 – spoj ukončen v zastávce Tovačov,,aut.st. s příjezdem v 10:18, cestující do Kojetína mají možnost využít přestup na linku 920500 spoj 60
  • spoj 18 – spoj pojede každý pracovní den, nejen ve dnech školního vyučování, odjezd z Olomouc,,aut.nádr. opožděn o 20 minut na 11:30
  • spoj 20 – opožděn na odjezdu z Olomouc,,aut.nádr. o 65 minut na 12:50, ukončení spoje v zastávce Tovačov,,aut.st. ve 13:47
  • spoj 52 – spoj bude zrušen, cestující mají možnost využít spoj 22 na lince 920500
  • spoj 50 – spoj pojede každý pracovní den, nejen ve dnech školního vyučování, odjezd ze zastávky Olomouc,,aut.nádr. uspíšen o 25 minut na 14:30
  • spoj 30 – spoj bude začínat v zastávce Olomouc,,aut.nádr. s odjezdem v 15:20, prodloužen bude do zastávky Tovačov,,aut.st. s příjezdem v 16:15
  • spoj 40 – v zastávce Tovačov,,aut.st. bude prodloužena doba čekání o 8 minut, odjezd z této zastávky v 21:08 hod, v zastávce Tovačov,Annín,TOPOS zajištěna přestupní vazba z linky 920501 spoj 28
  • spoj 58 – zaveden nový spoj s odjezdem z Olomouc,,aut.nádr ve 21:05 a příjezdem do Tovačov,,aut.st. ve 22:00.

Soubory ke stažení