Vrácení zakoupeného jízdního dokladu

Možnost vrácení zakoupené elektronické časové jízdenky před začátkem její platnosti nebo v průběhu

Vrácení je možné provést přímo z mobilní aplikace. Od 1. 1. 2023 je storno poplatek limitován částkou 200 Kč.