Nákup časové i jednotlivé jízdenky

Možnost zakoupit jednotlivý i časový jízdní doklad

Jízdní doklady lze uhradit bezkontaktní platební kartou, dále prostřednictvím Apple Pay nebo Google Pay.

Různé možnosti nákupu jízdního dokladu

Jízdní doklad lze zakoupit prostřednictvím vyhledání spojení, opakovaným nákupem již dříve zakoupeného jízdního dokladu nebo manuálním zadáním patřičných zón.

Upozornění na konec platnosti jízdního dokladu

Aplikace Vás automaticky upozorní, pokud se bude blížit konec platnosti Vaší časové jízdenky