Časté dotazy cestujících

Obecné dotazy »

Jakými prostředky a spoji lze na jízdenku IDSOK cestovat?

S jízdenkou IDSOK můžete (v rámci zónové a časové platnosti) cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem:

 • autobusy,
 • MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, Hranicích a Přerově,
 • osobními, spěšnými vlaky,
 • rychlíky a expresem Českých drah a.s. (linkami dálkové dopravy):
  • Ex 2 (Zábřeh – Hranice),
  • R 12 (Šumperk – Nezamyslice),
  • R 13 (Olomouc – Hulín),
  • R 18 (Olomouc – Hulín, vlak R 896 v úseku Hulín – Zábřeh),
  • R 27 (Olomouc – Moravský Beroun),
  • R 640 a R 641 v úseku Olomouc – Hranice,
  • Ex 524 a Ex 525 Přerovský Zubr v úseku Přerov – Zábřeh,
 • vlakem RegioJet v úseku Kojetín – Přerov – Hranice (R8), u ranního a večerního spoje i v úseku Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Hranice.

Jednou z největších výhod IDSOK je tedy možnost přestupů mezi druhy dopravy a dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Kompletní seznam linek IDSOK naleznete v Příloze č. 3 části 1 k Tarifu IDSOK – Seznam linek zařazených do IDSOK. Seznam dálkových vlaků zapojených do IDSOK naleznete v Příloze č. 3 části 2.

Jaká je cena jízdenky IDSOK?

Území Olomouckého kraje a blízkého okolí je rozčleněno do tarifních zón, přičemž každá zóna má definovanou cenu jízdného. Cenu jízdenky také ovlivňuje její časová platnost a případný nárok na slevu. Cena jízdného je stanovena platným Tarifem IDSOK.

Cenu jízdenky pro konkrétně vyhledané spojení můžete jednoduše vyhledat pomocí webového vyhledávače spojení www.CestujOK.cz, který má v sobě integrovanou kalkulačku jízdného. Ve vyhledávači CestujOK získáte mimo jiné i další informace, jako je poloha aktuálně jedoucích spojů nebo odjezdy ze zastávky.

Dotazy k mobilní aplikaci MobilOK »

K čemu slouží mobilní aplikace MobilOK?

Mobilní aplikace MobilOK slouží pro bezkontaktní odbavení v systému IDSOK prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu cestujícího. Aplikace slouží jako nosič časového jízdného, které si cestující zakoupil v e-shopu IDSOK.

Kde lze aplikaci získat?

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení na Google Play pro operační systém Android (verze 5.0 nebo vyšší) a App Store pro iOS (verze 9.0 a vyšší)..

Jak aplikace funguje?

 1. Stáhněte si aplikaci do mobilního telefonu.
 2. Registrujte se/přihlaste se do aplikace stejnými přihlašovacími údaji jako do e-shopu IDSOK.
 3. V případě první registrace vložte aktuální fotografii.
 4. V e-shopu IDSOK zakupte časový jízdní doklad.
 5. Zakoupený jízdní doklad bude do jednoho pracovního dne přiřazen k mobilnímu telefonu.

Jak probíhá odbavení?

Po aktivaci aplikace a zakoupení jízdenky v e-shopu IDSOK se v mobilním telefonu u jízdenky zobrazí QR kód. Cestující po nástupu do vozidla nahlásí řidiči cíl své cesty a po vyzvání přiloží mobilní zařízení ke čtečce kódů. Platnost jízdenky může řidič vizuálně ověřit porovnáním barevného proužku pod QR kódem.

V případě zlevněného časového jízdného (Junior 6–18 let, Žák a student 18–26 let, Senior 65+) je cestující povinen v případě přepravní kontroly prokázat svůj nárok na slevu z jízdného předložením průkazu na slevu.

Bližší informace ke slevám a prokazování nároku na slevu naleznete v sekci Slevy jízdného.

Co když se mi vybije telefon?

Odpovědností cestujícího je předložit platný jízdní doklad tak, aby byla umožněna úspěšná přepravní kontrola.

Dotazy k e-shopu IDSOK »

K čemu slouží e-shop?

E-shop IDSOK poskytuje zákazníkům jednoduché řešení nákupu jízdních dokladů. Po registraci do systému a založení svého účtu (nutné zadat svůj kontaktní e-mail a heslo) lze nakupovat časové jízdní doklady, připojovat nosiče jízdného, nahrávat fotografie nutné pro získání nároku na slevu nebo předregistrovat nároky na slevu. Zákazník zde najde i přehledy o svých zakoupených časových jízdenkách.

E-shop umožňuje nákup 7denních, měsíčních, čtvrtletních a ročních jízdenek pro zvolené tarifní zóny, jízdenky typu KOMBI ZÓNA a síťové jízdní doklady.

Nákup jízdního dokladu

 1. Zaregistrujte se/přihlaste se do e-shopu IDSOK.
 2. V případě první registrace vložte aktuální fotografii.
 3. V e-shopu vyberte požadovaný jízdní doklad a zvolte typ nosiče jízdního dokladu (MobilOK nebo platební karta).
  Vzhledem k tomu, že ve vozech Českých drah a.s. nejsou instalovány čtečky pro bezkontaktní platební karty, je cestující povinen se v případě platební karty jako nosiče prokázat papírovým jízdním dokladem IDSOK. Tento jízdní doklad je vydáván na předprodejních místech autobusových dopravců zařazených do IDSOK.
 4. V případě nákupu zlevněného jízdního dokladu (Junioři 6–18 let, Žáci a studenti 18–26 let, Senioři 65+) se dostavte na informační centrum k prokázání nároku na slevu.
 5. Systém Vás odkáže na platební bránu, kde jízdní doklad uhradíte z platební karty.
 6. Zakoupený jízdní doklad bude do jednoho pracovního dne od nákupu přiřazen k mobilnímu telefonu/platební kartě.

Jak vložit fotografii?

U MobilOK je vložení fotografie podmínkou nákupu jízdního dokladu. V případě platební karty jako nosiče jízdného se fotografie vkládá pouze v případě zlevněného jízdného (k ověření nároku na slevu navštivte předprodejní místo).

Fotografii vložíte přes tlačítko Profil zákazníka/vybrat soubor.

Ztráta platební karty

V případě ztráty nebo zcizení platební karty musí cestující tuto kartu deaktivovat v e-shopu nebo na přepážce, kde předloží potvrzení z banky o ztrátě karty. Jízdenky a slevy mohou být převedeny na jinou kartu.

Vrácení jízdního dokladu

Jízdenku zakoupenou v e-shopu je možné kdykoli vrátit přes tlačítko Vrátit kupón. Pokud ještě nenastala platnost jízdenky, bude cestujícímu vrácena cena jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky.

Pokud již nastala platnost jízdenky, bude cestujícímu vrácena poměrná část ceny jízdenky. Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo provedeno vrácení kupónu, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému.

Částka kupní ceny či její poměrná část po odečtení částky odstupného bude prodejcem kupujícímu vrácena na účet (kartu), z něhož byla poukázána a to do 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.