Změny ve veřejné dopravě

Závod Míru 2023 ve městě Jeseník

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 6. 2023 0:00 - 8. 6. 2023 23:00

Závod Míru 2023 ve městě Jeseník

Z důvodu pořádání cyklistických závodů dojde k úplným uzavírkám silnic ve městě Jeseník.

Termín uzavírky: dne 8. 6. 2023 od 15:00 hod. do 19:00 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950112, 950113, 950116, 950117, 950120 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 950112), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Jeseník,aut.nádr. – I/44 ul. Smetanova – ul. 28. října – ul. Šumperská – I/60 Lipová–lázně do zastávky Lipová-lázně,pošta a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Lipová-lázně,rest.Selská světnička; Lipová-lázně, Dolní Lipová; Jeseník,Stavební podnik; Jeseník,Lipovská; Jeseník,žel.st.Jeseník,nemocnice nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 950112

Spoje č. 26, 127 budou zrušeny bez náhrady.

Spoje č. 27, 128 budou vedeny ve své trase dle platného jízdního řádu bez omezení.

Spoje č. 28, 29, 30, 31, 129, 130 budou po dobu uzavírky vedeny ve zkrácené trase ze / do zastávky Jeseník,Lázně,Priessnitz a do / ze zastávky Jeseník,žel.st., kde se otočí a vyčkají na čas odjezdu vratného spoje dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jeseník,aut.nádr.; Jeseník,lékárna; Jeseník,Dukelská; Jeseník,u rybníčku nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 32 a č. 33 budou zpožděny o cca 5-10 min., vyčkají na otevření komunikací a budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 34 bude zpožděn o cca 5-10 min. a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Navazující spoje s odjezdem ze zastávky Jeseník,aut.nádr. vyčkají na příjezd spojů č. 32 a 34 této linky a zajistí přestup cestujících!

 

Linka 950116

Spoj č. 28 bude o cca o 10 min. zpožděn a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.