Změny ve veřejné dopravě

Zábřežský kulturní jarmark 2019

Změna v autobusové dopravě
13. 9. 2019 - 15. 9. 2019

Zábřežský kulturní jarmark 2019

Z důvodu pořádání kulturně společenské akce „Zábřežský kulturní jarmark 2019“ bude v ulicích ČSA, nám. Osvobození, ul. Postřelmovská ve městě Zábřeh omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 13.9. 12:00 hod. do 15.9.2019 04:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 931207, 932271, 932274, 932276, 932277, 932286, 933246, 936001, 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Úplná uzavírka prostoru mezi kulturním domem a prodejnou Denali (13.9.2019 12:00 hod. – 15.9.2019 04:00 hod.)

Uvedeným úsekem nejsou vedeny žádné autobusové linky VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Úplná uzavírka ul. ČSA v úseku od křiž. s ul. Křížkovského po nám. Osvobození a od nám. Osvobození po křiž. s ul. Školská; dále ul. Postřelmovská v úseku od nám. Osvobození po křiž. s ul. Bezručova (14.9.2019 od 4:00 do 19:00 hod.)

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut.st. – ul. Dvorská – ul. Bezručova na náhradní / stávající zastávku Zábřeh,Zubní odd. a po ul.Postřelmovská dále směr Postřelmov, linky které pokračují směr zastávka Zábřeh,žel.st. budou pokračovat po ul. Třešňová – ul. Tunklova – ul. ČSA a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.