Změny ve veřejné dopravě

Výstavba severního obchvatu města Prostějov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 3. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Výstavba severního obchvatu města Prostějov

V souvislosti s pokračujícími pracemi na výstavbě severního obchvatu města Prostějov dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Za Olomouckou v Prostějově, křižovatky silnic II/366 a II/449 Prostějov – Smržice, silnic III/36636 a III/36638 u Smržic a silnice II/366 u Prostějova.

Termín uzavírky: od 1.3. do 31.8.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780401, 781441 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780436, 780437, 780438, 780440, 780441 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  1.3. – 17.6.2021, 21.6. – 22.6.2021, 26.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově – mimo BUS

18.6. – 20.6.2021, 23.6. – 25.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově – mimo BUS

20.3. – 21.3.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice – včetně BUS

  1.4. – 31.5.2021 – úplná uzavírka silnic III/36636 a III/36638 u obce Smržice – mimo BUS

  1.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka silnice II/366 Prostějov – Kostelec n. H. – včetně BUS

  1.7. – 31.8.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1.3. – 17.6.2021, 21.6. – 22.6.2021, 26.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu 18.6. – 20.6.2021, 23.6. – 25.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu 20.3. – 21.3.2021 (So + Ne) – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. po II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova (zpět přes ul. Svatoplukova s obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) – II/150A ul. Svatoplukova, Vápenice – okružní křižovatka – ul. Blahoslavova s obsluhou zastávky Prostějov,Floriánské nám. – II/150 ul. Plumlovská – okružní křižovatka – silnice III/37762 – III/37760 s napojením na silnici II/366 a dále ve svých trasách směr Kostelec n. H.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Floriánské náměstí.

Autobusová zastávka Prostějov,Za Kosteleckou nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká s obsluhou zastávky Prostějov,Olomoucká – okružní křižovatka – ul. Olomoucká, Držovice – III/44932 ul. Smržická – III/44932 ul. Blíšťka, Trávníky, J. Kotka, Smržice – III/4353 – II/449 ul. Koupelky, Zákantí do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo na ul. Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Olomoucká.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín nebude obsluhována.

Autobusové zastávky Prostějov,Kostelecká; Smržice,kovárna nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Vzhledem ke krátkému trvání uzavírky bude na uvedené dopravní omezení vydáno „Přepravní opatření“. 


V termínu 1.4. – 31.5.2021 – úplná uzavírka silnic III/36636 a III/36638 u obce Smržice

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. 


V termínu 1.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka silnice II/366 Prostějov – Kostelec n. H.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/366 – II/449 Smržice – III/36636 Kostelec na Hané, ul. Smržická – II/366 ul. 8. května do zastávky Kostelec na Hané,Hospoda u pramene a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Kostelec na Hané,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu. 


V termínu 1.7. – 31.8.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny ze zastávky Prostějov,aut.st. po II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova (zpět přes ul. Svatoplukova s obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká – ul. Sladkovského s obsluhou zastávky Prostějov,Sladkovského – ul. Martinákova – II/366 ul. Kostelecká – a dále po obousměrné objízdné trase ul. U Stadionu – ul. Josefa Lady – okružní křižovatka – II/150 ul. Plumlovská – okružní křižovatka – silnice III/37762 – III/37760 s napojením na silnici II/366 a dále ve svých trasách směr Kostelec n. H.

Autobusová zastávka Prostějov,Za Kosteleckou nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká s obsluhou zastávky Prostějov,Olomoucká – okružní křižovatka – ul. Olomoucká, Držovice – III/44932 ul. Smržická – III/44932 ul. Blíšťka, Trávníky, J. Kotka, Smržice – III/4353 – II/449 ul. Koupelky, Zákantí do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo na ul. Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Olomoucká.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín nebude obsluhována.

Autobusové zastávky Prostějov,Kostelecká; Smržice,kovárna nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 401Linka 436Linka 437Linka 438Linka 440Linka 441