Změny ve veřejné dopravě

Výstavba severního obchvatu města Prostějov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 3. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Výstavba severního obchvatu města Prostějov

V souvislosti s pokračujícími pracemi na výstavbě severního obchvatu města Prostějov dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Za Olomouckou v Prostějově, křižovatky silnic II/366 a II/449 Prostějov – Smržice, silnic III/36636 a III/36638 u Smržic a silnice II/366 u Prostějova.

Termín uzavírky: od 1.3. do 31.8.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780401, 781441 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780436, 780437, 780438, 780440, 780441 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  1.3. – 17.6.2021, 21.6. – 22.6.2021, 26.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově – mimo BUS

18.6. – 20.6.2021, 23.6. – 25.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově – mimo BUS

20.3. – 21.3.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice – včetně BUS

  1.4. – 31.5.2021 – úplná uzavírka silnic III/36636 a III/36638 u obce Smržice – mimo BUS

  1.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka silnice II/366 Prostějov – Kostelec n. H. – včetně BUS

  1.7. – 31.8.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1.3. – 17.6.2021, 21.6. – 22.6.2021, 26.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu 18.6. – 20.6.2021, 23.6. – 25.6.2021 – úplná uzavírka ul. Za Olomouckou v Prostějově

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu 20.3. – 21.3.2021 (So + Ne) – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. po II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova (zpět přes ul. Svatoplukova s obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) – II/150A ul. Svatoplukova, Vápenice – okružní křižovatka – ul. Blahoslavova s obsluhou zastávky Prostějov,Floriánské nám. – II/150 ul. Plumlovská – okružní křižovatka – silnice III/37762 – III/37760 s napojením na silnici II/366 a dále ve svých trasách směr Kostelec n. H.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Floriánské náměstí.

Autobusová zastávka Prostějov,Za Kosteleckou nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká s obsluhou zastávky Prostějov,Olomoucká – okružní křižovatka – ul. Olomoucká, Držovice – III/44932 ul. Smržická – III/44932 ul. Blíšťka, Trávníky, J. Kotka, Smržice – III/4353 – II/449 ul. Koupelky, Zákantí do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo na ul. Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Olomoucká.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín nebude obsluhována.

Autobusové zastávky Prostějov,Kostelecká; Smržice,kovárna nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Vzhledem ke krátkému trvání uzavírky bude na uvedené dopravní omezení vydáno „Přepravní opatření“. 


V termínu 1.4. – 31.5.2021 – úplná uzavírka silnic III/36636 a III/36638 u obce Smržice

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. 


V termínu 1.6. – 30.6.2021 – úplná uzavírka silnice II/366 Prostějov – Kostelec n. H.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/366 – II/449 Smržice – III/36636 Kostelec na Hané, ul. Smržická – II/366 ul. 8. května do zastávky Kostelec na Hané,Hospoda u pramene a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Kostelec na Hané,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu. 


V termínu 1.7. – 31.8.2021 – úplná uzavírka silnic II/366 a II/449 směr obec Smržice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 780401), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. po II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova (zpět přes ul. Svatoplukova s obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) – II/150A ul. Svatoplukova, Vápenice – okružní křižovatka – ul. Blahoslavova s obsluhou zastávky Prostějov,Floriánské nám. – II/150 ul. Plumlovská – okružní křižovatka – silnice III/37762 – III/37760 s napojením na silnici II/366 a dále ve svých trasách směr Kostelec n. H.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Floriánské náměstí.

Autobusová zastávka Prostějov,Za Kosteleckou nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje dotčené linky 780401 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – II/366 ul. Olomoucká s obsluhou zastávky Prostějov,Olomoucká – okružní křižovatka – ul. Olomoucká, Držovice – III/44932 ul. Smržická – III/44932 ul. Blíšťka, Trávníky, J. Kotka, Smržice – III/4353 – II/449 ul. Koupelky, Zákantí do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo na ul. Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Prostějov,Sladkovského nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Olomoucká.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín nebude obsluhována.

Autobusové zastávky Prostějov,Kostelecká; Smržice,kovárna nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.