Změny ve veřejné dopravě

Výstavba průtahu města Přerova

Změna v autobusové dopravě
1. 3. 2021 0:00 - 30. 8. 2021 23:00

Výstavba průtahu města Přerova

V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi na průtahu města Přerova dojde k částečné uzavírce silnice III/04721 ul. Tovární, místní komunikace ul. Denisova a úplné uzavírce místní komunikace ul. Nádražní v Přerově.

Termín uzavírky: od 1. 3. do 30. 8. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa 1: 1. 3. – 30. 4. 2021 – částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární a ul. Denisova

Etapa 2: 1. 5. (předpoklad) – 30. 8. 2021 – částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární a úplná uzavírka ul. Nádražní a Denisova

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 1.3. – 30.4.2021 – částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární a ul. Denisova

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „pracovních míst“ po volných částech vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


Etapa 2: 1.5.(předpoklad) – 30.8.2021 – částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární a úplná uzavírka ul. Nádražní a Denisova

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po silnici III/04721 ul. Tovární okolo „pracovních míst“ po volných částech vozovky, ale nebude umožněno odbočení do ul. Nádražní / Čechova, které jsou v současné době značně využívány autobusovými linkami VLD i MHD Přerov. V důsledku uvedeného dopravního omezení budou spoje zmíněných linek (920503, 920515, 920518, 920522, 920523, 920930, 920941, 920943) vedeny po níže uvedených objízdných trasách.

Z důvodu těžko předvídatelného vývoje intenzity silničního provozu na komunikacích města Přerova budou objízdné trasy vedeny dvěma hlavními směry, které by měly rozložit zatížení předmětných komunikací spoji zmíněných autobusových linek se zajištěním obslužnosti všech autobusových zastávek dle platných jízdních řádů:

 

Ze zastávky Přerov,Čechova EMOS

Trasa 1: okružní křižovatka ul. Čechova – vpravo ul. Šířava – okružní křižovatka I/55 ul. tř. 17. listopadu – I/55 ul. Komenského – II/434 ul. Komenského – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – do zastávky Přerov,aut.st.

Trasa 2: okružní křižovatka ul. Čechova – vlevo ul. Šířava – ul. Svisle – ul. Ztracená – I/55 ul. 9. května – I/55 ul. Durychova – III/04721 ul. Tovární do zastávky Přerov,aut.st.

 

Ze zastávky Přerov,aut.st.

Trasa 1: vlevo III/04721 ul. Tovární, Kramářova, Husova – II/436 ul. Kojetínská – II/434 ul. Komenského – I/55 ul. Komenského – I/55 ul. tř. 17. listopadu – okružní křižovatka I/55 „u Hané“ a dále ve svých trasách směr Kozlovice nebo Želatovice.

Trasa 2: rovně III/04721 ul. Tovární – I/55 ul. Durychova – I/55 ul. 9. května – I/55 ul. bří. Hovůrkových – okružní křižovatka I/55 „u Hané“ a dále ve svých trasách směr Kozlovice nebo Želatovice.


V průběhu realizace výkopových prací v prostoru výjezdu z AS zřejmě dojde, i přes plánované rozšíření prostoru záborem odjezdové hrany u stání č. 36 a 37, k ztížení odbočování při výjezdu autobusů od odjezdových stání č. 20 – č. 26, odkud odjíždí i autobusy o délce 15 m dopravce VOJTILA Trans s. r. o. Proto je nutné sledovat aktuální informace správce AS Přerov (ARRIVA Morava a. s.) o případných změnách v organizaci odjezdových stání v rámci AS.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Uvedeným stavebním zásahem budou dotčené i některé linky MHD Přerov, které jsou organizovány ve spolupráci města Přerova s dopravcem ARRIVA Morava a.s., více informací naleznete zde.