Změny ve veřejné dopravě

Výstavba průtahu města Přerova III

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 12. 2021 0:00 - 29. 4. 2022 23:00

Výstavba průtahu města Přerova III

V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi na průtahu městem Přerovem dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/04721 ul. Tovární v Přerově.

Termín uzavírky: od 15. 12. 2021  do 29. 4. 2022 

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA Morava a. s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární (okolo AS) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po nově zrekonstruované vozovce, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V průběhu realizace stavby bude autobusům opět umožněn výjezd z prostoru AS současným výjezdem přilehlým k OD Albert Hypermarket. V prostoru AS budou zachovány změny pořadí odjezdových stání u některých linek. Přesné rozmístění má v gesci současný správce AS ARRIVA Morava a. s. (viz níže pod článkem).

 

Současně bude umožněno spojům zmíněných linek (920515, 920518, 920522, 920523, 920930, 920503, 920941, 920943) obousměrné odbočení z ul. Nádražní a Čechova na silnici III/04721 ul. Tovární a následné pokračování po ul. Tovární, Kramářova okolo pracovního místa po volné části vozovky na AS Přerov.

 

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární (okolo OD Albert Hypermarket) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (920502, 920942), které budou vedeny z prostoru AS obousměrnou objízdnou trasou – III/04721 ul. Tovární – ul. Denisova – ul. Gen. Štefánika – I/55 ul. Durychova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.


Uvedenými úseky jsou vedeny i linky 771940 dopravce Z-Group bus a.s., 823942, 943941 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 947941 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.