Změny ve veřejné dopravě

Výstavba okružní křižovatky v obci Mrsklesy

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 11. 2022 0:00 - 30. 11. 2022 23:00

Výstavba okružní křižovatky v obci Mrsklesy

Z důvodu stavebních prací na výstavbě nové okružní křižovatky dojde k úplné uzavírce silnic III/44316 a III/44318 v místě křižovatky s místní komunikací v obci Mrsklesy.

Termín uzavírky: od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891343, 891344, 891345, 891347, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

Od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022 úplná uzavírka křižovatky – mimo BUS

Z toho:

Od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022 úplná uzavírka větve křižovatky směr Kovákov – včetně BUS

Dne 26. 11. 2022 (předpoklad) úplná uzavírka celé křižovatkyvčetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022 úplná uzavírka křižovatky – mimo BUS + úplná uzavírka větve křižovatky směr Kovákov – včetně BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby pouze ve směrech Velká Bystřice a Přáslavice.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (891343, 891348, 891349, 891350) směr Kovákov a Mariánské Údolí, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Mrsklesích z prostoru křižovatky po místní komunikaci směr skládka komunálního odpadu, kde obslouží náhradou přemístěnou zastávku Mrsklesy,křiž. – místní komunikace Vojenského újezdu Libavá – s napojením na III/44318 směr Kovákov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Mrsklesy,křiž. nebude obousměrně obsluhována (linky 891343 / pouze sp. č. 19, 891349, 891350) v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na místní komunikaci směr skládka k náhradním označníkům. 


V předpokládaném termínu dne 26. 11. 2022 úplná uzavírka celé křižovatkyvčetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (891345, 891347), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Velká Bystřice,radnice – III/44317 ul. 8. května – III/4365a ul. Svésedlická (okolo ZD) – III/4365 ul. Týnecká – III/4365 – u Svésedlic na III/4366 Přáslavice – okolo řadové zástavby RD v Přáslavicích – II/437 do náhradní zastávky Přáslavice,Bistro a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů (linka 891345 po silnici II/437 směr Kocourovec, linka 891347 po silnici III/44318 směr Přáslavice ZŠ)

 

Zastávka Přáslavice,rozc.Mariánské Údolí nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Přáslavice,Bistro.

Zastávky Velká Bystřice,hor.konec; Mrsklesy,kulturní dům; Přáslavice,sušárna nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Podle postupu stavebních prací (v termínu, který bude upřesněn zhotovitelem) bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby již ve všech směrech Velká Bystřice – Mariánské Údolí – Přáslavice.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.