Změny ve veřejné dopravě

Výstavba nové okružní křižovatky v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 5. 2021 0:00 - 21. 9. 2021 23:00

Výstavba nové okružní křižovatky v Přerově

Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky v blízkosti prodejny LIDL dojde k úplným uzavírkám silnice I/55 v Přerově – Předmostí a křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově. V rámci této uzavírky dojde i k převedení silničního provozu mezi Přerovem a MČ Předmostí na nově vybudovanou estakádu přecházející nad železniční tratí.

Termín uzavírky: od 5. 5. do 21. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínu a úseků:

Etapa 4A,   1.5. – 21.8.2021 – úplné uzavírky silnice I/55 v Přerově – Předmostí a křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově

Etapa 4B, 22.8. – 21.9.2021 – úplná uzavírka křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou, v obou etapách, vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Ve směru z AS Přerov do Předmostí

Budou vedeny po I/55 ul. Velké Novosady – nábř. Protifašistických bojovníků s obsluhou stávající zastávky Přerov,nábř. PFB – okružní křižovatka – I/55 most Míru – okružní křižovatka „u Strojaře“ – nábř. Dr. Edvarda Beneše – I/55 ul. Tržní, ul. Polní – I/55 nová estakáda – I/55 Předmostí – ul. Prostějovská s obsluhou stávající zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov a dále ve svých trasách.

 

Ve směru z Předmostí na AS Přerov

Budou vedeny, po obsloužení stávající zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov – ul. Prostějovská – I/55 Předmostí – I/55 nová estakáda – I/55 Přerov, ul. Polní, Tržní – nábř. Dr. Edvarda Beneše – okružní křižovatka „u Strojaře“ – zpět na nábř. Dr. Edvarda Beneše s obsluhou stávající zastávky Přerov,most Míru – I/55 ul. Tržní – most Legií – I/55 ul. Velké Novosady a dále ve svých trasách.

Autobusy, které z Předmostí pokračují dále směr Olomouc / Rokytnice/ Prostějov, budou obsloužení zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov, vždy ve správném směru, provádět přes ul. U Pošty a II/436 ul. Hranická.

Spoje zmíněné linky 950904 budou z AS do Předmostí vedeny po uvedené objízdné trase přímo, bez nutnosti zajíždění na obě nábřeží PFB nebo Dr. E. Beneše.

 

Zastávka Přerov,Velká Dlážka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Předmostí,Dům služeb nebude obousměrně obsluhována, ale bude nahrazena obousměrně ve stávající zastávce Přerov,Předmostí,hřbitov.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním, které se dá jen těžko predikovat, předpoklad cca 5 – 15 min. 

Na zmíněné linky (920510, 920511, 920512, 920513) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

Uvedeným stavebním zásahem budou dotčené i některé linky MHD Přerov, které jsou organizovány ve spolupráci města Přerova s dopravcem ARRIVA Morava a.s., více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 510Linka 511Linka 512Linka 513