Změny ve veřejné dopravě

Výstavba kanalizace v obci Bílsko

Změna v autobusové dopravě
13. 5. 2024 0:00 - 20. 12. 2024 23:00

Výstavba kanalizace v obci Bílsko

Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnic III/37313 a III/37315 v obci Bílsko.

Termín uzavírky: od 13. 5. 2023 do 20. 12. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890305 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 891374, 891375, 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvných pracovních míst.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Bílsko,náves (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradním označníkům.