Změny ve veřejné dopravě

Výstavba chodníků na silnici II/370 v Hrabišíně

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2024 0:00 - 18. 8. 2024 23:00

Výstavba chodníků na silnici II/370 v Hrabišíně

Z důvodu stavebních prací na výstavbě nových chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/370 v obci Hrabišín.

Termín uzavírky: od 6. 5. 2024 do 18. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930212 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Hrabišín,u Stratilů (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.