Změny ve veřejné dopravě

Výluka na trati 291 Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna ve vlakové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 9. 2023 7:30 - 21. 9. 2023 15:00

Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou - Sobotín

Ve dnech od 4.9. 7:30 do 21.9.2023 15:00 proběhne nepřetržitá výluka na trati 291 v úseku Šumperk – Kouty n.D., Petrov n.D. – Sobotín.

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu.

Vlaky v úseku Sobotín – Petrov nad Desnou (- Šumperk) jedou ve dnech 16. – 21.9.2023 bez omezení.

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Vlak Os 3724 a Os 3731 je nahrazen autobusem i poslední den výluky po ukončení výluky.

Upozornění pro cestující:
Nástup cestujících do autobusů náhradní dopravy je umožněn pouze předními dveřmi.
Cestující jsou povinni se prokázat platným jízdním dokladem.
Ve vybraných autobusových spojích náhradní dopravy budou cestující z neobsazených zastávek odbaveni u řidiče ND jízdním dokladem dle zvláštního ceníku ND, 1. cenová úroveň. Jízdné dle tohoto ceníku nelze kombinovat s jízdným IDS.

 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy

Šumperk – před staniční budovou na autobusové zastávce „Jesenická, žel.st.“

Vikýřovice u penzionu – na autobusové zastávce „Vikýřovice, u penzionu“ (ul. Šumperská)

Vikýřovice – na autobusové zastávce „Vikýřovice, žel.zast.“

Vikýřovice-Lesní – roh ulice Lesní (u obchodu)

Petrov nad Desnou – před staniční budovou

Rapotín zastávka – poblíž křižovatky se silnicí I. třídy (u mostu přes Desnou)

Rapotín – na autobusové zastávce „Rapotín, res. U skláren“

Velké Losiny zámek – na autobusové zastávce „Velké Losiny, zámek“

Velké Losiny – autobusová zastávka „hotel Praděd“

Velké Losiny zastávka – na hlavní silnici na autobusové zastávce „Velké Losiny, hřbitov“

Loučná nad Desnou-Filipová – poblíž křižovatky na místní komunikaci

Loučná nad Desnou – u nádražní budovy před zděným přístřeškem

Loučná nad Desnou-Rejhotice – odstavná plocha zastávky

Kouty nad Desnou – na příchodové cestě ke staniční budově

Sobotín – parkoviště před nádražní budovou