Změny ve veřejné dopravě

Veřejnou dopravu v Olomouci ovlivní stavební práce

Změna v městské hromadné dopravě
2. 3. 2020 - 14. 3. 2020

tramvaje a autobusy MHD

Práce na mostě přes řeku Moravu v Masarykově ulici v Olomouci budou mít vliv na tramvajové i autobusové linky městské hromadné dopravy.

Od pondělí 2. března dochází z důvodu započetí stavebních prací k zahájení výluky tramvajového provozu v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů a k zavedení objízdných tras některých autobusových linek. Tato část výluky bude trvat do soboty 14. března.

Tramvajový provoz

Tramvajová linka č. 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.

Tramvajová linka č. 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na jednotlivých zastávkách

Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky č. 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Náhradní autobusová doprava

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X2, které budou vedeny po následující trase dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:

Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Palackého – tramvajová zastávka směr Neředín

Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Žižkovo nám. bude linka X2 vedena obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – Žižkovo nám.

Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Linkou nebudou obsluhovány zastávky U Bystřičky a Fibichova.
Cestujícím bude umožněn vzájemný přestup na zastávkách Palackého a Hlavní nádraží.

Autobusový provoz

Od pondělí 2. března dochází z důvodu uzavírky mostu přes řeku Moravu v ulici Masarykova ke změně trasování autobusových linek č. 11, 13, 50 a 52. Objízdná trasa linek 11 a 13 si vyžádá prodloužení jízdní doby. Linky budou provozovány dle výlukových jízdních řádů.

Linka č. 11

Spoje na konečnou zastávku Ladova budou vedeny ze zastávky Hlavní nádraží (označník G) na zastávku 17. listopadu po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.

Spoje ze zastávky Na Střelnici budou vedeny ze zastávky 17. listopadu na zastávku Hlavní nádraží (označník D) po objízdné trase ulicemi 17. listopadu – Husova – Pasteurova – Jeremenkova – tř. Kosmonautů – komunikace kolem RCO – otočení na kruhovém objezdu – Jeremenkova.

Linka č. 13

V pracovních dnech bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a 17. listopadu obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.

Ve dnech pracovního klidu bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a U Teplárny obousměrně ulicemi Jeremenkova – tř. Kosmonautů – Vejdovského – Tovární – Holická. Zastávka Vejdovského směr Hlavní nádraží bude nahrazena stejnojmennou zastávkou pro linku č. 19. Linka bude obsluhovat zastávku Kosmonautů směr Šlechtitelů.

Zastávky Envelopa a 17. listopadu nebudou ve dnech pracovního klidu obsluhovány.

Linky č. 50 a 52

Budou vedeny mezi zastávkami Hlavní nádraží a  Žižkovo nám. po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – Žižkovo nám. (linka č. 50 obousměrně)

Zastávky U Bystřičky nebudou obsluhovány.