Změny ve veřejné dopravě

Vánoční strom ve Starém Městě

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
25. 11. 2022 0:00 - 25. 11. 2022 23:00

Vánoční strom ve Starém Městě

Z důvodu pořádání společenské akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ dojde k úplné uzavírce silnice II/446 ul. Hanušovická, nám. Osvobození, ul. Bezručova a III/44645 ul. Jesenická ve Starém Městě.

Termín uzavírky: dne 25. 11. 2022, od 12:00 hod. do 21:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930213, 930230 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V úseku části silnice II/446 (ul. Hanušovická – nám. Osvobození – části ul. Bezručova) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase silnicí III/44646 ul. Lipová – ul. Nádražní s náhradní obsluhou stávající zastávky Staré Město,žel.st. – II/446 ul. Hanušovická (pro spoje směr Hanušovice) a dále ul. Zemědělská (její první část bude dočasně zobousměrněna) – III/44645 ul. Jesenická (pro spoje směr Šléglov a Branná).

Vybrané spoje zmíněné linky 930213 budou začínat či končit náhradou ve stávající zastávce Staré Město,žel.st.

Zastávka Staré Město,nám. nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Staré Město,žel.st.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.