Změny ve veřejné dopravě

V pondělí začíná uzavírka Hranické ulice v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 9. 2014 - 24. 9. 2014

Hranická ulice v Přerově

Od pondělí 22. do středy 24. září bude zcela uzavřena Hranická ulice v Přerově. Důvodem je oprava silnice.

Předmětným úsekem jsou vedeny pravidelné autobusové linky 920004, 920005, 920006, 920010, 920025, 920027, 920030, 950104 dopravce ARRIVA MORAVA a.s., linka 780661 dopravce FTL a.s. Prostějov, linka 820271 dopravce ČSAD Vsetín a.s. a linky MHD města Přerova.

Pro linky 920004, 920005 a spoje 9, 31, 19, 8, 20 linky 920006 povede objízdná trasa ze silnice l/55 ulice Velká Dlážka vpravo na silnici I/47 do Lýsek, v Lýskách odbočí vlevo na silnici Ill/04723, za podjezdem odbočí vlevo na místní komunikaci kolem Popovic až ke křižovatce se silnicí Il/436. Dále dle licencí. Objizdná trasa je obousměrná. Dočasně budou zrušeny zastávky Přerov, Předmostí, Dům služeb a Přerov, Předmostí,škola. Spoje náhradou zastaví na dočasné zastávce, která bude zřízena na místní komunikaci vedoucí kolem Popovic a to v blízkostí křižovatky se silnicí II/436.

Pro linky 920010, 920030, 780661, 820271, pro spoje 7, 15, 25 linky 920006, spoje 5, 26 linky 920025, spoje 1, 3, 13, 7, 9, 6, 354, 12, 10 linky 920027, spoje 21, 29, 22 linky 950104 povede objízdná trasa od křižovatky silnic I/47 s l/55 po l/55 směrem do Předmostí, vpravo na II/436 ulice Hranická, z ulice Hranická odbočí vlevo na místní komunikací ulice U pošty a vlevo na MK ulici Prostějovská. Dále dle licenci. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Přerov,Předmostí,hřbitov bude po dobu uzavírky přemístěna na MK ulice U pošty.

MHD Přerov
Objízdná trasa linek 102 a 112 – po příjezdu do Předmostí ulicí Teličkova s náhradní zastávkou Předmostí, u podjezdu (za Předmostí, dům služeb) dále ulicí Sportovní s náhradní zastávkou Předmostí, škola (mezi školou a bývalým kinem) a dále přes Popovice na zastávku Popovice, kovárna, kde najede na stávající trasu. Pro trasu zpět zastávky v opačném pořadí. Zastávka Předmostí, u podjezdu (náhradní za Předmostí, dům služeb pro směr Přerov) bude umístěna vedle výměníkové stanice naproti stávající zastávky Předmostí, u podjezdu.

Objízdná trasa linek 101 a 111 – ze zastávky Předmostí, Teličkova ulicí Sportovní s náhradní zastávkou Předmostí, škola, umístěnou pod křižovatkou Sportovní x Tyršova. Následně se v přilehlých ulicích otočí a pojede ulicí Teličkova zpět s náhradní zastávkou Předmostí, u podjezdu umístěnou vedle výměníkové stanice.