Změny ve veřejné dopravě

V Olomouci nebudou jezdit tramvaje na Novou Ulici

Změna v městské hromadné dopravě
4. 11. 2019 - 9. 12. 2019

tramvajové spojení Okresní soud - Nová Ulice

Od pondělí 4. listopadu do pondělí 9 prosince bude v Olomouci probíhat oprava kolejového křížení ve Wolkerově ulici. Z těchto důvodů bude vyloučena tramvajová doprava v úseku Nová Ulice – Okresní soud a tím dojde k úpravám autobusového a tramvajového provozu.

Tramvaje

Linky č. 1 a 4 – nahrazeny kombinovanými linkami s označením X1/4 (vedena po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Tržnice – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – Pavlovičky) a s označením X4/1 (vedena po trase Pavlovičky – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Tržnice – Hlavní nádraží – Fibichova, vnitřní kolej). Obsluhovány budou všechny tramvajové zastávky na trase.

Linky č. 2, 3, 5 a 7– vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.

Linky č. 6 a U nebudou provozovány.

Autobusy

Náhradní autobusová doprava bude vedena po trase Náměstí Hrdinů – Nová Ulice – Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X.
Mezi zastávkami Výstaviště Flora a Fakultní nemocnice budou výlukové autobusy obousměrně vedeny ulicemi Wolkerova, Štítného, Albertova, Brněnská. Z tohoto důvodu nebude zastávka Wolkerova obsluhována.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Náměstí Hrdinů – autobusová zastávka označník E
Okresní soud – tramvajová zastávka
Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
Fakultní nemocnice – autobusová zastávka linky č. 10
Pionýrská – autobusová zastávka linky č. 10
Nová Ulice – autobusová zastávka směr Centrum Haná

Nová Ulice – autobusová zastávka směr Centrum Haná
Pionýrská – autobusová zastávka linky č. 10
Fakultní nemocnice – autobusová zastávka linky č. 10
Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
Okresní soud – tramvajová zastávka
Náměstí Hrdinů – autobusová zastávka označník G

Zastávka Nová Ulice směr Pionýrská bude pro linky č. 16 a 21 přesunuta cca 50 m zpět, k označníku občasné zastávky v jízdním pruhu. Zastávka Nová Ulice (v zálivu) bude obsluhována výhradně autobusovou linkou X a linkami noční dopravy.

Noční spoj linky 52 mezi zastávkami Fakultní nemocnice a Výstaviště Flora bude veden ulicemi Brněnská, Albertova, Štítného, Wolkerova. Zastávka Wolkerova nebude linkou č. 52 obsluhována.