Změny ve veřejné dopravě

V Lošticích a Žádlovicích se dočasně změní trasy autobusové linky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 9. 2014 - 30. 12. 2014

silnice v Lošticích a Žádlovicích

V nadcházejícím období budou probíhat uzavírky silnic v Lošticích a Žádlovicích. Vynutí si je stavební práce.

Termíny uzavírek

15. září až 31. října 2014 – místní komunikace v Žádlovicích
15. září až 30. prosince 2014 – místní komuniace mezi ul. U Valchy a U Rybníků v Lošticích
15. září až 30. listopadu 2014 – úsek 1 silnice Ill/37324 v Žádlovicích
29. září až 8.lisopadu 2014 – úsek 2 silnice Ill/37327 v Žádlovicích
9. listopadu až 20. listopadu 2014 – úsek 3 silnice Ill/37327 v Žádlovicích
21. listopadu až 31. prosince 2014 – úsek 4 silnice Ill/37324 – v Žádlovicích

Po úseku 3 je vedena pravidelná autobusová linka 930448 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ze zastávky Loštice, nám. po lll/03539 a lll/37324 do Pavlova na zastávku Pavlov,ObÚ, kde se otočí a dále pokračuje dle platného jízdního řádu. Zastávka Pavlov,ObÚ nahrazuje po dobu uzavírky zastávky PavIov, hřbitov a Pavlov, hasičárna, které nebudou po dobu uzavírky obsluhovány. Zastávka Loštice, ŽádIovice, zámek bude přemístěna na silnici lll/03539 (místní část Na Pešti).