Změny ve veřejné dopravě

V Jakubovicích se uzavírá silnice

Změna v autobusové dopravě
26. 10. 2016 - 30. 11. 2016

průjezd Jakubovicemi

Od dnešního rána je uzavřena silnice III/31233 v obci Jakubovice. Kvůli opravě silnice ji nebude možné využívat až do konce listopadu. 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny pravidelné autobusové linky číslo 930206 Šumperk-Olšany-Bušín-Písařov-Štíty, 930219 Šumperk-Ruda nad Moravou-Bušín-Janoušov, 930373 Zábřeh-Písařov-Štíty-Králíky a 930383 Zábřeh-Bušín-Písařov-Štíty-Olšany společnosti Arriva Morava. 

Autobusové linky 930206, 930373 a 930383 budou obousměrně vedeny po objízdné trase z autobusové zastávky (dále jen „AZ“) Bušín, hřbitov po sil. I/11 a odbočí na sil. III/31233  na AZ Jakubovice, kostel a dále dle platných jízdních řádů. Uvedená zastávka bude využívána k bezpečnému otočení autobusů. Spoj číslo 6 na lince 930206 bude z výchozí AZ Štíty, nám. uspíšen na odjezdu o 5 minut na 6:35 hodin a bude veden z AZ Písařov, Kocanda po silnici I/11 a odbočením na silnici III/31233 do obce Jakubovice a zpět, aby byla zajištěna doprava dětí do školky a školky. V AZ Olšany, záv. bude  zajištěn přestup na linku 930219, spoj číslo 8 do Rudy nad Moravou a Šumperka. AZ Jakubovice, rozc. bude u linek 930206, 930373 a 930383 zrušena bez náhrady. 

Spoj číslo 13 na lince 930219 bude veden z AZ Bušín, hřbitov po silnici I/11, odbočení na silnici III/31233 na AZ Jakubovice,kostel a zpět po sil. III/31233 na silnici I/11 a dále dle platné licence na AZ Jakubovice,rozc. a směr Janoušov. Spoje číslo 4, 8 a 19 na lince 930219 budou vedeny dle platného jízdního řádu a licence s tím, že AZ Jakubovice, kostel nebude po dobu uzavírky u uvedených spojů obsluhována. Na spoj číslo 8 bude v AZ Olšany, záv. umožněn přestup ze spoje číslo 6 linky 930206.