Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky železničních přejezdů na trase Hanušovice – Jeseník

Změna v autobusové dopravě
1. 9. 2020 - 7. 10. 2020

Uzavírky železničních přejezdů na trase Hanušovice – Jeseník

Z důvodu stavebních prací na železničních přejezdech dojde k jejich částečným i úplným uzavírkám na silnicích II/369 a III/45319 v úseku žel. tratě Hanušovice – Jeseník.

 Termín uzavírek: od 1.9. do 7.10.2020

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930209, 930220, 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Z celkových 16 železničních přejezdů má vliv na vedení zmíněných autobusových linek pouze 5 přejezdů:

P4262 (Hanušovice) – linky 930209, 930220

P4266, P4268, P4271 (Hanušovice – Jindřichov) – linka 930220

P4301 (Lipová – lázně) – linky 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

P4262 – linky 930209, 930220 – částečná uzavírka 1.9. – 7.10.2020

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo pracovního místa po volné části žel. přejezdu, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m, který umožňuje bezpečný průjezd autobusům dotčených linek.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

P4266, P4268, P4271 – linka 930220 – částečná uzavírka 1.9. – 1.10.2020

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky okolo pracovního místa po volné části žel. přejezdu, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m, který umožňuje bezpečný průjezd autobusům dotčené linky.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

P4266, P4268, P4271 – linka 930220 – úplná uzavírka 2.10. – 7.10.2020

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Jindřichov,žel.st. dále po II/369 – vpravo III/36910 Habartice – vlevo III/36912 Hanušovice s obsluhou zastávky Hanušovice,lesní a.s. – zpět na II/369 a dále ve svých trasách.

Zastávka Hanušovice,lesní a.s. na silnici II/369 nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce na silnici III/36912 směr Habartice.

Zastávka Hanušovice,Potůčník,záv. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

P4301 – linky 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 – úplná uzavírka 18.9. – 7.10.2020

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Lipová-lázně,pošta dále po I/60 (obchvat) – u hasičů vlevo ul. U Bělidla – ul. Denisova – rovně přes křižovatku s ul. Jaroslava Ježka – vpravo III/45319 ul. Lipovská do zastávky Jeseník,Lipovská a dále ve svých trasách.

V opačném směru ze zastávky Jeseník,Lipovská dále po III/45319 ul. Lipovská – vlevo ul. Janáčkova – vlevo ul. Jaroslava Ježka – vpravo ul. Denisova – ul. U Bělidla – u hasičů vpravo I/60 (obchvat) do zastávky Lipová-lázně,pošta a dále ve svých trasách.

Zastávky Lipová-lázně,rest.Selská světnička; Jeseník,Stavební podnik nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.