Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky v Úsově ovlivní veřejnou dopravu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 7. 2014 - 30. 9. 2014

silice II/315 (ul. Nám. Míru a ul. 5. května), II/444 (ul. Nám. Míru a ul. Zámecká), III/31548 (ul. Nám. Míru)

V termínu od 21. července do 30. září 2014 budou probíhat částečné uzavírky komunikace II/315 (ul. Nám. Míru a ul. 5. května), částečná uzavírka II/444 (ul. Nám. Míru a ul. Zámecká), úplná uzavírka III/31548 (ul. Nám. Míru) a místní komunikace ul. Nám. Míru v Úsově.

Autobusům veřejné linkové dopravy dopravce Arriva Morava bude umožněn průjezd jak po silnici II/315 (částečná uzavírka), tak po silnici III/31548 (úplná uzavírka mimo BUS). Průjezd nebude umožněn pouze po místní komunikaci (ul. Nám. Míru), kde se nachází zastávka Úsov, nám.

V souvislosti s uzavřením místní komunikace bude pro linky dopravce 930217, 930372, 930375, 930384 a 930455 autobusová zastávka Úsov, nám. dočasně obousměrně přemístěna na II/315 ul. Nám. míru. Pro linku 930455 bude zastávka přemístěna do prostoru křížení silnic II/315 a III/31548. Autobusy se budou otáčet a parkovat v prostoru parkoviště před zámkem.

Za komplikace způsobené omezením dopravy se cestujícím omlouváme.