Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnice II/449 v úseku Litovel – Rozvadovice – Unčovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 10. 2022 0:00 - 14. 12. 2022 23:00

Uzavírky silnice II/449 v úseku Litovel – Rozvadovice – Unčovice

Z důvodu pokračujících stavebních pracích na rekonstrukci vozovky dojde k částečné uzavírce silnice II/449 v úseku Litovel – Litovel, místní část Rozvadovice a úplné uzavírce silnice II/449 v úseku místních částí Litovle Rozvadovice – Unčovice.

Termín uzavírek: od 1. 10. 2022 do 22. 12. 2022 13. 12. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890308 a 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

Etapa 1: 1. 10. 2022 – 31. 10. 2022úplná uzavírka II/449 Rozvadovice – Unčovice – včetně BUS

Etapa 2: 1. 11. 2022 – 13. 12. 2022úplná uzavírka II/449 Rozvadovice – Unčovice – včetně BUS

1. 10. 2022 – 13. 12. 2022částečná uzavírka II/449 Litovel – Rozvadovice – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 1. 10. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka II/449 Rozvadovice – Unčovice – včetně BUS

 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890302

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Litovel, MČ Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Litovel, MČ Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Olomouce) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou v Litovli z okružní křižovatky II/449 pokračovat po nově zrekonstruovaném úseku II/449 přes Chořelice do Rozvadovic, kde se otočí po místní komunikaci před RD č. p. 54 a následně obslouží náhradou přemístěnou zastávku Litovel,Rozvadovice,rozc. před RD č. p. 59 a budou pokračovat zpět po II/449 přes Litovel výše uvedenou objízdnou trasou do Unčovic.

Spoj č. 12 jedoucí z Olomouce (s odj. v 6:50 hod.) do Litovle bude zajišťovat obslužnost zastávek Litovel,Březové,náves; Litovel,Unčovice,škola; Litovel,Rozvadovice,rozc. a Litovel,Chořelice,rozc.

Spoj č. 53 z Litovle (s odj. ve 13:50 hod.) do Olomouce bude zajišťovat obslužnost zastávek Litovel,Chořelice,rozc.; Litovel,Rozvadovice,rozc.; Litovel,Unčovice,školaLitovel,Březové,náves.

 

Zastávka Litovel,Rozvadovice,rozc. bude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m směr Litovel na chodník před RD č. p. 59 k náhradnímu označníku.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Olomouc) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti prodejny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávka Litovel,Chořelice,rozc. bude opět obousměrně obsluhována vybranými spoji této linky.

 

Linka 890308

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Nákla) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 7 a 10 provozované v úseku zastávek Litovel,aut.st. – Litovel,hřbitov budou opět obnoveny v celé své délce.

Spoje č. 1, 3 a 14 nebudou provádět závlek do Rozvadovic, bez obousměrné obsluhy zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc.

Spoje č. 5, 9, 4 a 8 provozované v úseku Litovel – Březové budou zrušeny v celé své délce a částečně nahrazeny novými spoji č. 504, 509 a výše uvedenými spoji č. 12 a 53 linky 890302.

Nové spoje č. 504 a 509 budou zajišťovat obslužnost mezi zastávkami Litovel,aut.st. a Litovel,škola.

 

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Náklo) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti prodejny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávky Litovel,hřbitov a Litovel,Chořelice,rozc. budou opět obousměrně obsluhovány vybranými spoji této linky.

Zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc.; Litovel,Rozvadovice,náves; Litovel,Unčovice,škola; Litovel,Březové,náves nebudou obousměrně obsluhovány spoji této linky s náhradou u vybraných spojů linky 890302.

 

Linka 950157

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Nasobůrky – EXIT 248 – D35 a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení. 


V termínu Etapa 2: 1. 11. 2022 – 13. 12. 2022 – úplná uzavírka II/449 Rozvadovice – Unčovice – včetně BUS

 Trasování spojů zmíněných linek bude stejné jako v termínu „Etapa 1“. 


V termínu 1. 10. 2022 – 13. 12. 2022částečná uzavírka II/449 Rozvadovice – Litovel – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890302 a 890308) po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky v tomto úseku budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Na zmíněné linky 890302 a 890308 budou vypracovány výlukové jízdní řády (s platností pouze do 10. 12. 2022 – konec celostátní platnosti JŘ 2021 / 2022), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

V termínu od 11. 12. 2022 do 13. 12. 2022 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 302Linka 308