Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnice I/47 v obci Bělotín

Změna v autobusové dopravě
23. 9. 2019 - 17. 11. 2019

Uzavírky silnice I/47 v obci Bělotín

Z důvodu rekonstrukce silnice I/47 v obci Bělotín – průtah obcí, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 23.9. do 17.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920535, 920929, 920930 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

23.9. – 17.11.2019 – částečná uzavírka I/47 (přípravné a dokončovací práce)

30.9. – 20.10.20191. etapa úplná uzavírka I/47 MIMO BUS s tím, že v termínu 17.10. – 18.10.2019 VČETNĚ BUS

21.10. – 3.11.20192. etapa úplná uzavírka I/47 MIMO BUS s tím, že v termínu 31.10. – 1.11.2019 VČETNĚ BUS

26.9. – 4.10.20193. etapa částečná uzavírka I/47

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínech částečné a úplné uzavírky mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „posuvného pracovního místa“ po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

V termínu 17.10. – 18.10.2019 VČETNĚ BUS při 1.etapě

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici I/47 – vpravo na parkoviště před železniční stanici Bělotín, kde bude náhradní zastávka za autobusovou zastávku Bělotín,střed – zpět na silnice I/47 – I/48 – s odbočením na III/0481 Lučice – III/4418 Hynčice – (spoje pokračující dále) z Hynčic po III/4418 nebo III/04732 – III/04733 zpět na I/47 a dále ve svých trasách.

Zastávka Bělotín,střed bude přemístěna k náhradnímu označníku v prostoru parkoviště před železniční stanicí Bělotín.

Zastávky Bělotín,rozc.Nejdek; Bělotín,horní konec; Bělotín,Nejdek,mlýn; Bělotín,Nejdek,Boží muka; Bělotín,Nejdek,Sv.Jan Nepomucký nebudou dotčenými linka obsluhovány s náhradní dopravou zajišťovanou obcí Bělotín.

Dopravní obslužnost cestujících v úseku Nejdek – Bělotín, točna zajistí obec Bělotín s návazností na zmíněné linky v náhradní zastávce před železniční stanicí Bělotín.

 

V termínu 31.10. – 1.11.2019 VČETNĚ BUS při 2.etapě

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 920929 a 920930, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Bělotín,střed po silnici I/47 zpět na křižovatku u Motorestu „U Žida“ – vlevo na I/48 – s odbočením na III/0481 Lučice – III/4418 Hynčice – (spoje pokračující dále) z Hynčic po III/4418 nebo III/04732 – III/04733 zpět na I/47 a dále ve svých trasách.

Linka 920535 bude vedena ve své trase bez omezení s obsluhou všech zastávek dle platného JŘ.

Zastávka Bělotín,rozc.Nejdek nebude obsluhována linkami 920929 a 920930 bez náhrady, obsluhována bude pouze linkou 920535.

Zastávka Bělotín,horní konec nebude obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.