Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnic v obci Kokory

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 5. 2018 - 14. 12. 2019

Kokory, uzavírky silnic a místních komunikací

Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV dochází k částečným nebo úplným uzavírkám silnic I/55, III/0553, III/0554, III/4361 a místních komunikací v obci Kokory.

Termín uzavírky: od 2.5.2018 do 14.12.2019

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891351, 920511, 920512, 920513 a 950154 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

V současné době při částečné uzavírce silnice I/55 v různých úsecích je vždy silniční provoz řízený semafory, případně v pracovní době pracovníky stavby a je umožněn průjezd spojům všech zmíněných linek.

Při úplné uzavírce silnice III/0554 směr Rokytnice nejsou zmíněné linky omezeny, jelikož uvedeným úsekem nejsou vedeny.

Při úplné uzavírce silnice III/4361 směr Žeravice bude umožněn průjezd spojům linky 920513 s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu. Ostatní zmíněné linky tímto úsekem nejsou vedeny.

Při úplné uzavírce silnice III/0553 směr Brodek u Přerova bude umožněn průjezd spojům linek 920511 a 920512 s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů. Ostatní zmíněné linky tímto úsekem nejsou vedeny.

 

Z důvodu probíhajících stavebních prací na kanalizaci v Kokorách bude zastávka Kokory,Obecní úřad dočasně přemístěna do zastávky Kokory,točna

V úsecích, kde bude silniční provoz řízený SSZ je nutné počítat s mírným zpožděním spojů zmíněných linek cca do 5 minut.