Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnic v Hranicích a Drahotuších

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 6. 2023 0:00 - 2. 10. 2023 23:00

Uzavírky silnic v Hranicích a Drahotuších

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci chodníků dojde k částečné uzavírce silnice I/35 ul. Hranická a třída Československé armády v Hranicích a částečné uzavírce silnice III/44025 ul. K Nádraží v Drahotuších.

Termín uzavírky: od 5. 6. 2023 do 2. 10. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o., 891345, 920521, 920531, 920532, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Částečná uzavírka silnice I/35 ul. Hranická a třída Československé armády v Hranicích

Uvedeným úsekem I/35 bude umožněn průjezd spojům linek 890345, 891345, 920521, 920531, 920532, 920930 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti zastávky Hranice,předměstí (směr centrum, zastávka je obsluhována pouze linkami 920521, 920531, 920532), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku.


Částečná uzavírka silnice III/44025 ul. K Nádraží v Drahotuších

Uvedeným úsekem III/44025 ul. K Nádraží bude umožněn průjezd spojům linek 920531, 920532 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.