Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnic D1, D48, I/48 u Bělotína

Změna v autobusové dopravě
25. 3. 2021 - 27. 5. 2021

Uzavírky silnic D1, D48, I/48 u Bělotína

Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci povrchu vozovky dojde k uzavírkám silnic D1, D48 a I/48 u Bělotína.

Termín uzavírky: od 25.3. do 27.5.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920929 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

Etapa 0, Termín: 25.3.2021 (7:00 hod. – 12:00 hod.) – rozebrání SDP

Etapa 1A, Termín: 25.3.2021 – 13.5.2021 – Uzavírka levého jízdního pásu výjezdové větve D1 v km -0,635 – 0,000 a levého jízdního pásu sil. D48 v km -0,000 – 3,000.

Na D48 na MÚK 2 nebude možné odbočení vpravo, doprava proto bude svedena již na sil. I/48 na výjezdu Bělotín/Odry a bude dále pokračovat po I/48 do Bělotína a do Hranic.

Ve směru Frýdek-Místek – Olomouc nebude možné na MÚK 1 odbočení z D48 na D1 směr Ostrava, doprava bude dále pokračovat po D1 směr Olomouc, na MÚK 308 Hranice se doprava otočí a bude pokračovat zpět po D1 směr Ostrava.

Odbočení ze silnice I/48 na D48 na MÚK 2 ve směru na Brno/Ostrava bude uzavřeno. Doprava směr Ostrava bude vedena po sil. I/47 směr Odry, dále po sil. II/441 na MÚK 321, kde se napojí na D1 směr Ostrava. Doprava směr Brno bude vedena ze sil. I/47 na D48 směr Frýdek-Místek, dále po sil. I/48 kde se na sil. I/48 a III/0481 otočí a bude pokračovat zpět po D48 směr Brno.

Etapa 1B, Termín: maximálně 2+2 dny v termínu 26.3.2021 – 13.5.2021 (upřesněný 2. termín od 23.4.2021, 7:00 hod. do 24.4.2021, 24:00 hod.) – Uzavírka levého jízdního pásu výjezdové větve D1 v km -0,635 – 0,000 a levého jízdního pásu sil. D48 v km -0,000 – 3,000.

Na D48 na MÚK 2 a na sil. I/48 nebude možné odbočení vpravo do Bělotína, doprava bude dále pokračovat po D48 a D1 směr Olomouc, kde bude na MÚK 308 a bude pokračovat zpět po D1 a D48 do Bělotína.

Ve směru Frýdek-Místek – Olomouc nebude možné na MÚK 1 odbočení z D48 na D1 směr Ostrava, doprava bude dále pokračovat po D1 směr Olomouc, na MÚK 308 Hranice se doprava otočí a bude pokračovat zpět po D1 směr Ostrava.

Odbočení ze silnice I/48 na D48 na MÚK 2 ve směru na Brno/Ostrava bude uzavřeno. Doprava směr Ostrava bude vedena po sil. I/47 směr Odry, dále po sil. II/441 na MÚK 321, kde se napojí na D1 směr Ostrava. Doprava směr Brno bude vedena ze sil. I/47 na D48 směr Frýdek-Místek, dále po sil. I/48 kde se na sil. I/48 a III/0481 otočí a bude pokračovat zpět po D48 směr Brno.

Etapa 2, Termín: 13.5.2021 – 27.5.2021 – Uzavírka levého jízdního pásu výjezdové větve D1 až po km 0,000 D48 a rychlé pruhy D48 v km 0,000 – 1,500.

Nájezd na D1 směr Brno bude uzavřen, doprava bude vedena z D48 na MÚK 1 na D1 směr Ostrava, vozidla pojedou dále po D1, kde se na MÚK 321 Mankovice otočí a pojedou zpět po D1 směr Brno.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Omezení spojů zmíněné linky by mělo dojít pouze v termínu „Etapa 1B“, kdy ve směru do Bělotína nebude možné odbočení ze silnice I/48 po sjezdové rampě do obce Bělotín. Před zahájením této etapy dojde k opravě propojky mezi místní komunikací (stará výpadovka na Polom) a sjezdovou rampou z I/48 do Bělotína.

 

Spoje zmíněné linky budou vedeny následovně:

Směr z Bělotína do Polomi

Spoje budou vedeny bez omezení z Bělotína po nájezdové rampě na silnici I/48, která bude průjezdná v průběhu všech etap.

Autobusové zastávky budou v tomto směru obslouženy bez omezení.

 

Směr z Polomi  do Bělotína

Spoje č. 1 a 5 budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Bělotín,Lučice,škola dále po III/0481 – na křižovatce v blízkosti I/48 vpravo na místní komunikaci souběžnou s I/48 směr Bělotín s obsluhou náhradní zastávky Bělotín,Lučice,rozc. – před Bělotínem z místní komunikace po propojce na sjezdovou rampu z I/48 a dále ve své trase do zastávky Bělotín,střed.

Spoj č. 9 bude vedený po objízdné trase ze zastávky Polom,pošta dále po místní komunikaci souběžné s I/48 – s napojením na III/0481 s obsluhou stávající zastávky Bělotín,Lučice,rozc. (na silnici III/0481) a dále po místní komunikaci souběžné s I/48 směr Bělotín – před Bělotínem z místní komunikace po propojce na sjezdovou rampu z I/48 a dále ve své trase do zastávky Bělotín,střed.

Spoj č. 12 bude vedený po objízdné trase ze zastávky Bělotín,Lučice,dolní konec dále po III/0481 – na křižovatce v blízkosti I/48 vpravo na místní komunikaci souběžnou s I/48 směr Bělotín – před Bělotínem z místní komunikace po propojce na sjezdovou rampu z I/48 a dále ve své trase do zastávky Bělotín,střed.

 

Zastávka Bělotín,Lučice,rozc. je rozložená celkem ke čtyřem označníkům na silnicích I/48 a III/0481.

Zastávka Bělotín,Lučice,rozc. (směr Bělotín na silnici I/48) nebude obsluhována.

Zastávka Bělotín,Lučice,rozc. (směr Polom na silnici III/0481) bude přemístěna o cca 300 m zpět na silnici III/0481 do křižovatky „u Kamenného kříže“ před odbočením na místní komunikaci směr Bělotín k náhradnímu označníku.

Zastávka Bělotín,Lučice,rozc. ve zbývajících směrech a polohách bude obsloužena bez omezení.

 

V průběhu ostatních etap (0, 1A, 2) by nemělo dojít k omezení vedení spojů zmíněné linky.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 882929 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude vedena výše uvedenou objízdnou trasou.