Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky komunikací v obci Mohelnice, MČ Újezd

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 6. 2022 0:00 - 23. 7. 2022 23:00

Uzavírky komunikací v obci Mohelnice, MČ Újezd

Z důvodu navazujících stavebních prací po budování kanalizační sítě dojde k částečné uzavírce silnice II/644 a úplným uzavírkám místních komunikací v obci Mohelnice, místní část Újezd.

Termín uzavírky: od 8. 6. 2022 do 23. 7. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933243, 933244, 933251 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 8. 6. 2022 do 10. 6. 2022

Uvedenými úseky bude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněných linek ve stávajících trasách s obsluhou zastávky Mohelnice,Újezd v původní poloze bez omezení.


V termínu od 11. 6. 2022 do 12. 6. 2022 (So + Ne)

V uvedeném úseku nejsou provozovány žádné spoje dotčených linek.


V termínu od 13. 6. 2022 do 23. 7. 2022

Uvedeným úsekem místní komunikace okolo areálu fy ARTOS nebude umožněn obousměrný průjezd a otáčení spojům zmíněných linek včetně znemožnění obsluhy stávající zastávky Mohelnice,Újezd.

 

Linky 933243 a 933251

Spojům bude umožněn obousměrný průjezd silnicí II/644 pouze v přímém směru (Mohelnice – Líšnice) po volné části vozovky okolo pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávka Mohelnice,Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 160 m dále směr Líšnice v blízkosti RD č. p. 33 k náhradním označníkům.

 

Linka 933244

Spoj č. 19 (provozovaný pouze v sudých týdnech) nebude ze zastávky Mohelnice,U podjezdu provádět závlek po silnici II/644 do MČ Újezd, bez zajištění obsluhy zastávky Mohelnice,Újezd tak, aby z další nácestné zastávky Mohelnice,Horní Krčmy odjížděl v čase 22:37 hod. dle platného jízdního řádu.

 

Na zmíněnou linku 933244 bude v termínu od 13. 6. 2022 do 23. 7. 2022 vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 244